Fotohoogendoorn
Fotohoogendoorn
  • Publicatie 26-04-2023

Visie op Jeugdvolleybal verder uitgerold

Vanaf komend seizoen zet de Nevobo nieuwe stappen naar een optimale ontwikkeling van jeugd in het volleybal.

De nadruk komt nog meer te liggen op veelzijdig bewegen, brede ontwikkeling, plezier en motivatie, waardoor het belang van vroege selecties en nationale kampioenschappen voor jeugd tot 12 jaar (CMV-leeftijd) afneemt. Die verdwijnen dan ook. 

In samenwerking met de volleybalgemeenschap, onderzoekers en experts is in 2020 voor jeugd tot en met 18 jaar de Visie op Jeugdvolleybal ontwikkeld. Centraal stond de vraag: ‘hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich binnen de volleybalsport veilig en optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier onze sport blijven beleven?’. Vier uitgangspunten vormen het fundament van deze visie:  

1. De volleyballer staat centraal 
2. Voor iedereen een passend aanbod
3. Presteren kun je leren 
4. Volleybal is meer dan sport 

Stimuleren 
Dat heeft al tot een aantal initiatieven geleid. Het stimuleren van veelzijdig bewegen in de Sportspeeltuin, meer aandacht aan pedagogiek in trainersopleidingen en kinderen bij clubs langer in hun eigen sociale omgeving laten trainen, zijn daar enkele voorbeelden van. Ook wordt een aantal scholen- en nationale jeugdkampioenschappen voor de jongste jeugd niet meer georganiseerd. Gebleken is dat juist door die toernooien al een vroege selectie op gang komt en uit talloze onderzoeken komt naar voren dat vroegtijdige selectie negatieve effecten (de-selecteren, vroegtijdige specialisatie en een ongezonde sportomgeving) heeft op de ontwikkeling van de jeugd. 

Minder nadruk op prestaties 
Door minder nadruk op prestaties en meer nadruk te leggen op plezier en ontwikkeling van álle kinderen, komen uiteindelijk de kinderen met het beste potentieel bovendrijven. Kinderen blijken zelf ook kritisch op vroege selectie als ze nauwelijks aan spelen toekomen: 75% van de kinderen staat liever in het veld van het verliezende team, dan als wisselspeler aan de kant bij het winnende team. 

Herman Meppelink, technisch directeur: “Met kampioenschappen stimuleren we al op jonge leeftijd selectie van kinderen van wie gedacht wordt dat ze uiteindelijk de meeste kans hebben om te excelleren. Dat zijn in de praktijk vaak kinderen die iets ouder, groter, of sterker zijn, omdat zij al vroeg uitblinken in prestaties in wedstrijden. Vroege prestaties blijken echter slechte voorspellers voor latere prestaties. 

Meer sportplezier 
Om nog meer invulling te geven aan de breed gedragen visie die bijdraagt aan een positiever sport- en leerklimaat in het jeugdvolleybal, stopt de Nevobo met ingang van het seizoen 2023/2024 ook met het organiseren van de Nationale Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK) voor jeugd onder 12 jaar. Wel wordt er met een aantal betrokkenen gekeken naar een passende alternatieve seizoenafsluiting voor alle jeugdspelers t/m 12 jaar. 

De genoemde maatregelen zijn onderdeel van een grotere beweging naar meer sportplezier en optimale ontwikkeling. De komende periode wordt gewerkt aan een verdere concrete vertaling van de Visie op jeugdvolleybal naar de praktijk, zoals een herijking van de spelvormen voor jeugd onder 12 jaar of niet meer publiceren van rangen en standen in deze leeftijdscategorie.  

De Nevobo sluit met deze ontwikkelingen aan op sportbrede ontwikkelingen, zoals de Visie op Jeugdsport van NOC*NSF en veranderingen die in andere sporten al zijn doorgevoerd.