Fotohoogendoorn.nl
Fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 28-02-2023

Sportgedrag Nederlanders verandert

In dit artikel duiken we in het onderzoek van NOC*NSF over commitment, drijfveren en drempels in het sportgedrag van Nederlands.

Eerst zoomen we in op de belangrijkste algemene trends in de sport. Daarna lichten we een aantal opvallende trends uit die specifiek gelden voor volleybal.  

Jongeren tussen 13 en 18 jaar zien steeds meer drempels om lid te worden van een sportclub. De leeftijdsgroep daarboven kan sporten in verenigingsverband steeds moeilijker inpassen in de drukke levensfase met baan en kinderen. Dat blijkt uit een omvangrijk representatief onderzoek naar commitment, drijfveren en drempels in het sportgedrag van Nederlanders, in opdracht van NOC*NSF. Het onderzoek wijst gelukkig ook uit wat het recept is voor verenigingen om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) leden en vrijwilligers. Ook voor de invulling van lokale sportakkoorden is dit belangrijk 
 
Verschuiving sportcommitment 
In de groep jongeren tussen 13 en 18 jaar is een belangrijke negatieve verschuiving gaande als het gaat om sportcommitment. Zij zien veel drempels, bijvoorbeeld vaste trainingstijden en verplichtingen. De leeftijdscategorie daarboven - volwassenen tot 44 jaar - noemt tijdgebrek als grootste reden om niet te sporten. 45-plussers zijn het meest gemotiveerd om (weer) wekelijks te sporten. 

In opdracht van NOC*NSF onderzocht Kantar Public gedetailleerd de drijfveren en drempels van Nederlanders om wel of niet (meer) te sporten bij een club. Er is gekeken naar factoren zoals sociale klasse, sportgedrag van ouders en de impact van life-changing events. Opvallend zijn de grote veranderingen in sportgedrag bij 13-jarigen. Het aantal ‘onverschilligen’ en ‘probleemdenkers’ ten aanzien van sport, verdubbelt. 

Succesformule voor verenigingen 
Het unieke Nederlandse verenigingsleven – ruim 25.000 sportclubs - staat onder druk. Veel clubs kampen met een stagnerend ledenbestand en een tekort aan vrijwilligers. Het goede nieuws is dat verenigingen aantoonbaar groeien en soms zelfs kampen met een overschot aan vrijwilligers als ze inspelen op de veranderende behoeften in de verschillende leeftijdsgroepen. Sleutelwoorden daarbij zijn: gevarieerd aanbod, flexibel beleid en verbinding met andere maatschappelijke domeinen. De goede voorbeelden variëren van kinderopvang in de sportaccommodatie tot taallessen in combinatie met sportief bewegen. Ook succesvol is samenwerking van verschillende sporten, door bijvoorbeeld gezamenlijk een professional aanstellen. 

Belangrijke rol in sportakkoord 
Verenigingen hebben een cruciale rol bij het invullen van de lokale sportakkoorden die gesloten zijn in ruim 300 gemeenten. In die akkoorden moet samenwerking tussen de lokale overheid, ondernemers in de sport en de sportclubs leiden tot toename van sporten en sportief bewegen, verbetering van het aanbod en toegankelijkheid voor mensen in álle levensfasen. 

 Meest opvallende trends in het volleybal 
Als we de sportgenerieke trends vergelijken met de volleybalspecifieke trends dan zijn er paar opvallende verschillen:  

  • Sportbreed zijn meer mannen (32,1%) dan vrouwen (17%) lid van één of meerdere sportbonden. In het volleybal is dat precies andersom en zijn de vrouwen in de meerderheid: 0.4% van de mannen heeft een lidmaatschap bij de Nevobo, tegenover 0,8% vrouwen. 

  • In het algemeen worden de meeste lidmaatschappen opgezegd door jongens en meisjes van 14 jaar en ouder. In het volleybal geldt dat de meeste vrouwen uitstromen als ze 19 jaar of ouder zijn. Onder mannen is de uitstroom heel constant en zijn er geen noemenswaardige pieken en/of dalen.  

  • De sportgenerieke trend laat over het algemeen na corona een duidelijke groei zien in de ledenaantallen, maar dat is in het volleybal niet het geval. Dat heeft te maken met het moment waarop de cijfers gepubliceerd zijn en de timing van de start van het volleybalseizoen. In 2021 waren er namelijk nog steeds lockdowns die volleyballen moeilijk of zelfs onmogelijk maakten. Het goede nieuws is dat we in onze eigen cijfers zien dat er vanaf eind 2022 weer sprake is van een kleine groei in het ledenaantal.   

Link naar het onderzoek van NOC*NSF
Wil je de uitgebreide versie van het onderzoek van NOC*NSF lezen? Dat kan door het bestand hieronder te downloaden.

Download het onderzoeksrapport
 
Bron: www.nocnsf.nl