Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 24-08-2022

Reminder: Subsidie nieuw jeugdaanbod

Het aantal leden onder 12 jaar daalt al jaren en daar willen we samen met jullie werk van maken. Om het tij te keren stellen we subsidie beschikbaar voor de organisatie van nieuw jeugdaanbod.

Begin deze zomer berichten we jullie al over de subsidiemogelijkheden voor nieuw jeugdaanbod, want wij zien dat al enkele jaren het ledenaantal terugloopt bij de jeugd onder 12 jaar. In coronatijd is deze afname versneld, onder andere doordat er nauwelijks instroom is geweest. Hierdoor zijn er minder kinderen die volleyballen, wat uiteindelijk zal resulteren in minder passende teams (geen differentiatie mogelijk), grotere reisafstanden voor toernooien en minder doorstroom naar de seniorenteams. Het is dus tijd om hier verandering in te brengen.

Investeren in jeugdaanbod van 4-12 jaar
Graag gaan we deze uitdaging samen met jullie aan en stellen we subsidie beschikbaar voor professionals en verenigingen die een Sportspeeltuin (4-6 jaar) en/of Jeugdvolleybal (6-12 jaar) groep starten óf op een nieuwe locatie met dit aanbod beginnen. De subsidie die beschikbaar is dient als basisvergoeding voor de zaal en trainer. Hierdoor nemen we het financieel risico voor een groot deel weg waardoor de drempel veel lager is om te starten. Daarnaast stimuleren we op deze manier het betalen van de trainer voor het geven van deze activiteiten wat tevens een onderdeel is van het professionaliseren van de sport, club en trainersvak. 

Meer over de Sportspeeltuin (4-6 jaar)

Meer over Jeugdvolleybal (6-12 jaar)

Tip: Wil je meer weten over de Sportspeeltuin en lijkt het je leuk om daarvoor een Sportspeeltuin-clinic bij te wonen? Dat komt goed uit! Op 17 september vindt er namelijk een clinic plaats in Sportcampus Zuiderpark. Ben jij erbij? Meer informatie vind je onderaan dit nieuwsbericht.

Hoe ziet de subsidie eruit? 
Wanneer je als vereniging start met bijvoorbeeld het opzetten van de Sportspeeltuin willen we met de subsidie het financiële risico om te starten voor een deel wegnemen. Daarom krijg je de eerste 15 weken voor zowel de trainer als de accommodatie een tegemoetkoming van 20,- per uur. Doordat aan elke deelnemer van de Sportspeeltuin een verplichte bijdrage van minimaal €5,- (per keer) gevraagd wordt zal na de eerste 15 weken de subsidie afgebouwd worden. Dit omdat deze inkomsten gebruikt moeten worden voor de vergoeding van de trainer en accommodatie. Het komt er dan zo uit te zien: 

Periode 
Eerste 15 weken 
Tweede 15 weken 
Vervolg 
Tegemoetkoming trainer 
€20,- / uur 
€10,- / uur 
€0,- 
Tegemoetkoming accommodatie 
€20,- / uur 
€10,- / uur 
€0,- 


Check voor meer informatie en voorwaarden

Hoe vraag ik de subsidie aan?
Gebruik hiervoor de onderstaande link. Let op: Er is een jaarlijks subsidieplafond voor dit project.

Ga naar het formulier

Vragen?
Stel ze gerust door contact op te nemen met Rutger Nienhuis via rutger.nienhuis@nevobo.nl of bel 06 8209 5590.

Meld je aan en ervaar de Sportspeeltuin in de Den Haag
Op zaterdag 17 september vindt er in Sportcampus Zuiderpark (Den Haag) een grote Sportspeeltuin-clinic plaats voor trainers. Een mooie gelegenheid om met een of meerdere trainers langs te komen om te zien wat de Sportspeeltuin inhoudt, hoe je dit organiseert binnen jullie club en hoe trainers een leuke Sportspeeltuin-training kunnen geven aan de kinderen. De clinic wordt gegeven door Guus Klein Lankhorst, Projectleider Jeugdvolleybal Nevobo. Benieuwd? Raadpleeg de flyer van de organisator en meld je aan.

Check de flyer en meld je aan!