NOC*NSF
NOC*NSF
  • Publicatie 21-07-2022

Nevobo neemt deel aan Canal Pride op 6 augustus!

Samen met nog 12 andere bonden, NOC*NSF, Sport Pride Foundation en de Nederlandse Loterij varen we mee op de sportboot, omdat wij vinden dat iedereen mag meedoen en zichzelf kan voelen én mag zijn!

Op zaterdag 6 augustus nemen wij met nog twaalf andere sportbonden, Sport Pride Foundation, de Nederlandse Loterij en NOC*NSF deel aan de Canal Parade op de Amsterdamse grachten. Hiermee sluiten wij ons aan bij de doelstelling van de Canal Parade Amsterdam om met alle sectoren uit de samenleving de boodschap 'MY GENDER, MY PRIDE' uit te dragen. Iedereen moet zich vrij voelen zichzelf te zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf. Afgelopen decennia stond vooral in het teken van 'mogen houden van wie we willen' en het is tijd de focus te verbreden naar het 'mogen zijn hoe we ons voelen'.

Plezier voor iedereen
Sport betekent plezier voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en bovenal zichzelf kan zijn en zichzelf kan voelen. Naast bijvoorbeeld etnische achtergrond, mag ook het gendergevoel of -oriëntatie niets uitmaken bij deelname aan sport.

Helaas constateerden we gezamenlijk dat er binnen het Nederlandse sportlandschap op het gebied van ‘jezelf mogen zijn’ nog veel winst valt te behalen. Dit beïnvloedt de Nederlandse sportdeelname en het plezier in de sport. Wij willen dat sporten voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen zich welkom voelt. Daarom staat het thema 'Sport is voor iedereen' met de uitnodiging 'Sport jij ook mee?' dit jaar centraal op onze sportboot.

Deelname aan deze botenparade geeft uiting aan onze gezamenlijke opvatting dat iedereen moet kunnen sporten op basis van gelijkwaardigheid. Na de al bestaande impliciete acceptatie willen we op de boot een gezamenlijk podium creëren om deze acceptatie expliciet te maken, zodat representatie van LHBTIQ+ in de sport normaal wordt.

Op de boot zullen (ex)-topsporters, bestuurders, bondsmedewerkers en verenigingsmensen aanwezig zijn. Samen zetten wij ons in om acceptatie van LHBTIQ+ en gelijkheid binnen de sport te vergroten.

Deelnemende sportbonden
De deelnemende bonden van NOC*NSF zijn de KNRB, NHV, Atletiekunie, KNZB, KNVB, KNLTB, NTFU, NKBV, NBF, NOB, Sportvisserij Nederland, Skateboard Federatie en wij.

De Sport Pride Foundation is bezig met LHBTI acceptatie in de sport. Ook de John Blankenstein Foundation is als penvoerder van de Alliantie Gelijkspelen te gast op de sportboot.