Nieuwsafbeelding
 • Publicatie 11-07-2022

Volleybalspeeltuin wordt Sportspeeltuin

Om de naam beter aan te laten sluiten op de inhoud van het aanbod wordt de benaming Volleybalspeeltuin vervangen door Sportspeeltuin. Inhoudelijk verandert er niets door deze naamswijziging.

De Sportspeeltuin is een programma waarbij kinderen tijdens de lessen vooral lekker aan het spelen en bewegen zijn, terwijl ze ongemerkt aan hun motorische vaardigheden werken. In het programma wordt er aandacht besteed aan tien grondvormen van bewegen: 

 1. Balanceren
 2. Klimmen
 3. Zwaaien 
 4. Rollen 
 5. Springen 
 6. Rennen 
 7. Gooien 
 8. Schoppen 
 9. Stoeien 
 10. B&M 

Bij dit programma ligt de focus niet direct op het beoefenen van volleybal, maar wel op de grondvormen van bewegen die van belang zijn binnen het volleybal, namelijk gooien en springen. Uiteraard wordt er aan de overige grondvormen van bewegen ook veel aandacht geschonken. Het gaat immers om het breed motorisch ontwikkelen van kinderen. 
 
Sportspeeltuin vs volleybal 
Bij de Sportspeeltuin wordt de sport volleybal niet beoefend. Wel wordt dit aanbod georganiseerd in een volleybalomgeving. Dit houdt in dat er gebruikgemaakt wordt van een volleybalnet en een volleybal. Ondanks dat er niet wordt gevolleybald maken ze hierdoor wel kennis met de sport en de vereniging. Zodra ze ouder worden kunnen ze doorstromen naar Cool Moves Volley. 

Officieel Partner in Veelzijdig Bewegen: 3 sterren  
De Sportspeeltuin is door Kenniscentrum Sport & Bewegen gewaardeerd met de maximale score van drie sterren voor breed motorisch aanbod en mag zich daarmee officieel Partner in Veelzijdig Bewegen noemen! 

Ga aan de slag met de Sportspeeltuin!