Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 12-05-2022

Voorbereidingen seizoen 2022-2023, hoe zit het?

Met het einde van seizoen 2021-2022 in zicht, bereiden we ons allen weer voor op het nieuwe. Graag vertellen we jullie meer over de poule-indeling, concept wedstrijdschema en meer.

Waar voor het ene team het seizoen er al op zit, spelen anderen hun laatste wedstrijd op zaterdag 21 mei. Met het einde van dit seizoen in zicht, bereiden we ons net als jullie voor op het nieuwe seizoen. Graag nemen we jullie mee in onze overwegingen met betrekking tot het competitieformat voor komend seizoen, programmering competitie tijdens het WK Volleybal Vrouwen in september en oktober, poule-indeling 2022-2023. Ook vertellen we meer over de publicatie concept wedstrijdschema 2022-2023 en de CMV-kampioenschappen in relatie tot de Visie op Jeugdvolleybal.  

Competitieformat 2022-2023 
In de afgelopen maanden is met leden van de Bondsraad en Bondsbestuur nagedacht over een competitieformat voor het nieuwe seizoen waarbij corona, als we daar weer de gevolgen van gaan ondervinden, minder impact zou hebben op het competitieverloop. Daarbij zijn diverse scenario’s de revue gepasseerd. Van halfjaarcompetities voor Topdivisie en lager, kleinere poules, als ook een verlenging van het seizoen door deze eerder te laten beginnen en later te eindigen. We hebben geconcludeerd dat de nadelen van deze scenario’s niet opwegen tegen het huidige risico dat we als gevolg van corona eventueel weer in moeten grijpen in de competitie. Er is daarom voor gekozen om komend seizoen het reguliere wedstrijdsysteem te hanteren waarmee de sportieve duidelijkheid het grootst en de operationele belasting voor de clubs het laagst is. De wedstrijdkalender is al eerder gepubliceerd.  

WK Volleybal Vrouwen en competitie: zo werkt het 
Volgend seizoen vindt ook het WK Volleybal Vrouwen plaats van 23 september t/m 15 oktober. Tijdens dit WK geldt er weer Code Oranje. Graag vertellen we je meer over de werking van Code Oranje en wat de mogelijkheden zijn voor het verzetten van wedstrijden. 

Ontdek de mogelijkheden

Poule-indeling 2022-2023: vrije inschrijving, zij-instroom en opvulling 
Tot en met zondag 15 mei  kunnen verenigingen hun teams voor volgend seizoen inschrijven. Daarna gaan wij met de poule-indeling aan de slag. Uiteraard proberen we daarbij zo veel als mogelijk rekening te houden met alle wensen die zijn ingediend.  Voor de eerste klasse en lager is de vrije inschrijving van toepassing. Teams kunnen op basis van hun prestaties dit seizoen en/of teamsamenstelling voor het volgende seizoen een inschatting maken op welk niveau zij volgend jaar het beste uit kunnen komen. De vrije inschrijving geeft ook ruimte voor jeugdteams en -spelers die de doorstroom naar de senioren (moeten) maken.  

Omdat er dit seizoen geen PD-wedstrijden zijn gespeeld, is er geen mogelijkheid voor zij-instroom voor de niveaus promotieklasse en derde divisie. Op het moment dat er plekken vrijkomen in de Topdivisie t/m promotieklasse zal de eindstand van het huidige seizoen worden gehanteerd voor opvulling van deze plekken.  

Publicatie concept wedstrijdprogramma 
Omdat de wedstrijden dit seizoen doorlopen tot het weekend van 21 mei, is er helaas nog geen ruimte gevonden verdere voorbereidingen te treffen voor het seizoen 2022-2023. Om die reden hebben wij meer tijd nodig voor het opstellen van het concept wedstrijdprogramma. Deze zal daarom 15 juli worden gepubliceerd, in plaats van 1 juli.  

CMV-kampioenschappen 
Eerder is al gemeld dat er dit jaar geen afvaardiging van CMV-jeugd naar de Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen (NGJK) zal zijn. Dit is in lijn met de Visie op Jeugdvolleybal  die vorig jaar is gepresenteerd. Het eerder genoemde alternatief voor de CMV-jeugd is voor dit seizoen helaas niet meer haalbaar gebleken. Hier komen we voor het seizoen 2022-2023 tijdig bij de verenigingen op terug.  

Vragen? 
Heb je vragen over het volgende seizoen die betrekking hebben op bovenstaande? Neem dan contact met op met de competitiemedewerker in jouw regio. Ook voor andere vragen staan ze graag voor je klaar. Ga naar de contactpagina.