Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 03-05-2022

Tijdig beginnen met teamindeling van groot belang

De teamindeling is een jaarlijks terugkerend fenomeen en voor veel verenigingen is het nog altijd een heet hangijzer. Daarom volgde de Technische Commissie van VV Nederhorst er een workshop over.

Kinderen willen bij vriendjes en vriendinnetjes in het team blijven, wensen een bepaalde trainer of vinden dat ze op een hoger niveau kunnen spelen. Ook hun ouders of andere betrokkenen bij de vereniging mengen zich regelmatig in de discussie over teamindeling. Voor Volleybalvereniging Nederhorst speelde ook het feit dat zij als kleine vereniging relatief weinig leden hebben, een grote rol in het lastige teamindelingsproces. “Het is namelijk niet zo dat wij bij de jeugd drie verschillende teams in één leeftijdscategorie kunnen maken”, vertelt Mirjam Borstlap-Hellinga, lid van de Technische Commissie voor de A-, B- en C-jeugd. “Daardoor heb je binnen een team soms best grote niveauverschillen.”

Rode draad
En dus volgde Borstlap-Hellinga een TC-cursus met aandacht voor onder andere de teamindeling, welke verzorgd werd door Ine Klösters van de Volleybal Trainers Academie. “Als TC maak je het beleid, stippel je uit welke lijn de vereniging gaat volgen en op basis daarvan bepaal je de teamindeling”, legt Klösters uit. “De teamindeling is altijd de rode draad in wat je als TC doet en wanneer. Soms kan het lastig zijn om de indeling te maken met enkel het uitgestippelde beleid in het achterhoofd. Iedereen vindt er namelijk nog wel iets van als het ter sprake komt in de bestuursvergadering, maar dan is het niet meer zuiver. De teamindeling is dan niet meer van de TC.”

Een van de belangrijkste wijzigingen die VV Nederhorst doorvoerde, is dan ook dat de TC de teamindeling nu grotendeels afgezonderd van de rest kan doen. Klösters licht toe: “Met uitzondering van wanneer er problemen verwacht worden, bespreekt de TC de teamindeling niet meer met het voltallige bestuur. Ze presenteren het naderhand alleen nog aan de voorzitter. Als het volgens hem binnen het beleid past, is het goed en kun je door. De overige bestuursleden krijgen de teamindeling wel eerder te zien dan de rest van de vereniging, maar niet meer als bespreekstuk.”

Gestructureerd
Vervolgens is goede communicatie essentieel. “Maak duidelijk waarom je een keuze maakt en draai er niet omheen”, zo leerde Borstlap-Hellinga. “Je hebt een plan gemaakt en als je dat helder communiceert, kun je daar altijd op terugvallen. Ook de jaarplanning heeft ons erg geholpen met alles rondom de teamindeling: wanneer begin je ermee, wanneer ga je trainers regelen, dat soort dingen. Daardoor is alles nu meer gestructureerd. Er staat bijvoorbeeld op dat we een enquête onder de leden uitzetten, waarin we vragen naar hun wensen voor volgend seizoen. Je kunt nooit iedereen helemaal tevreden stellen, maar door tijdig te inventariseren wat onze leden voor ogen hebben, voorkomen we problemen in een later stadium.”

Ledenbehoud
Klösters beaamt het belang van een vroeg begin met de teamindeling. Je moet weten wat volleyballers en trainers willen, anders raak je ze mogelijk kwijt. Daarmee stipt ze een belangrijk voordeel van een goed teamindelingsbeleid aan: ledenbehoud. “Als je een meisje uit de A-jeugd zomaar laat doorstromen naar de senioren, komt ze misschien in een team met allemaal vrouwen in een totaal andere levensfase. De kans is groot dat ze dan stopt. Om dit soort dingen in kaart te brengen, kun je het beste in februari al inventariseren wie er allemaal blijven en wat de spelers graag zien gebeuren. Daarnaast zijn veel goede trainers in maart of april al naar andere verenigingen, terwijl je die wel nodig hebt voor het plezier van je leden en dus het ledenbehoud.”

Maar hoe vroeg je ook met de teamindeling start, de kans bestaat altijd dat mensen later alsnog besluiten te stoppen. Door een goede uitstraling en een oproep op de verenigingssite en de social mediakanalen, komen er gedurende de zomer ook weer mensen bij. “Dat maakt teamindeling tot een langdurig doorlopend proces dat rond september klaar is”, aldus Klösters. “Dan pas weet je zeker wie weg zijn en wie erbij zijn gekomen. Van september tot februari hoef je dan even niets meer aan de teamindeling te doen.”

Terugkoppelen
Nu VV Nederhorst de teamindeling op een andere manier heeft leren aanvliegen, heeft Borstlap-Hellinga advies voor andere verenigingen. “Wees helder in de communicatie naar je leden en koppel op tijd terug of je aan hun wensen kunt voldoen. Natuurlijk moet je een definitieve teamindeling niet zomaar over de schutting gooien met de mededeling ‘dit is het’, je moet je leden wel laten merken dat je zoveel mogelijk rekening met ze probeert te houden.”

Op basis van haar ervaringen in het werkveld heeft Klösters nog aanvullende tips. “Bij een vereniging in Arnhem is de jeugd zelf verantwoordelijk voor de teamindeling. Wil je twee keer per week trainen en beter worden? Dan kom je in een selectieteam terecht. Ben je talentvol, maar train je liever een keer in de week en samen met je vriendje of vriendinnetje? Dan word je ingedeeld in een breedteteam. Wat ook kan, is het beleid dat studentenverenigingen noodgedwongen hanteren. Pas in september stromen daar de nieuwe leden binnen, wanneer de competitie al bijna begint. Daarom organiseren zij een selectietraining voor alle senioren, waarbij de TC rondloopt en beoordeelt in welk team iedereen terechtkomt. De derde optie is om Start2Volley te introduceren. Hiermee krijgen de nieuwelingen eerst tien weken lang een basiscursus volleybal en pas daarna ga je hen indelen in teams. Als het zou kunnen, zou ik alle drie de manieren toepassen!”

Workshop TC door Ine Klösters
De Technische commissie is misschien wel de belangrijkste commissie van de vereniging, maar ook de lastigste. Iedereen wil zich ermee bemoeien, maar niemand wil de verantwoordelijkheid. Bij deze workshop gaan we samen kijken naar de vraagstukken waar de tc-leden tegenaan lopen. Met elkaar gaan we kijken of we oplossingen hebben voor de vraagstukken die leven. De basis is de cursus voor de TC, echter bij deze workshop staat de inbreng van de deelnemers voorop. Voor ervaren en nieuwe tc-leden die de eigen vereniging een stapje verder willen helpen, maar ook de tc-leden van andere verenigingen willen ondersteunen met ervaring en ideeën. Lijkt jou dit interessant? Maak dit kenbaar vóór 1 juni door een e-mail te sturen naar de Volleybalacademie. Bij genoeg animo organiseren we binnenkort een of meerdere workshops.