Foto: Rudy Biekart
Foto: Rudy Biekart
  • Publicatie 21-01-2022

Column Guido Davio: Een nieuw begin!

Algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo laat zijn licht schijnen op twee jaar corona en de heropening van de sport. “We staan klaar om dadelijk weer uit de startblokken te schieten.”

Beste lezer,

Vorige week vrijdag werd tijdens de persconferentie aangekondigd dat eindelijk ook voor de binnensport weer ruimte is om op onze eigen verenigingen te mogen trainen en onderling wedstrijden te spelen. Natuurlijk zijn we nog niet op het punt waar we willen zijn, maar we kunnen weer aan de slag! Opnieuw weliswaar…

Er is de afgelopen (bijna) twee jaar ontzettend veel gevraagd van alle vrijwilligers en volleyballers. We hebben groot respect voor de energie en flexibiliteit die we overal in het land steeds weer terugzien! Weer een nieuw protocol, met z’n allen naar buiten, weer met z’n allen naar binnen, CTB controleren, weer stoppen en weer beginnen. Het vraagt veel, en helaas zien we onderweg ook mensen afhaken als vrijwilliger of als speler. Met name de instroom van de jeugd bleef vorig jaar achter. Niet raar natuurlijk wanneer we als sport een groot deel van het jaar dicht zijn geweest.

Vorig jaar zette we al de Play Volleybal campagne op, waarmee we samen met de clubs het volleybal promoten en nieuwe mensen naar de club trekken. We bereiden ons voor op een nieuwe boost van de campagne, zodat we onze sport - als we weer echt open zijn – blijvend in de etalage zetten. Ook wordt er vanuit onze afdeling Sportontwikkeling nagedacht hoe je o.a. vanuit professionalisering meer vrijwilligers kunt binden en hoe we clubs in algemene zin kunnen ondersteunen om deze coronacrisis en de impact daarvan op volleybalclubs zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Maak je je zorgen, loop je ergens tegen aan of wil je graag sparren over kansen die je ziet, neem contact op, we helpen graag!

Den Haag in beweging

Sinds de start van de coronacrisis is onze inzet geweest om het belang van sport en bewegen in Den Haag continue zo goed mogelijk door te laten dringen bij de besluitvormers. Zo stonden we anderhalve week geleden als sportsector in Den Haag om op positieve wijze het belang van sport als essentiële sector te onderstrepen.

De boodschap van de nieuwe VWS-minister Ernst Kuipers in de laatste persconferentie dat “we moeten bewegen om gezond te blijven” klonk als muziek in de oren. We zien sport als onderdeel van de oplossing om Nederland gezonder, fitter en vitaler te maken en om de coronacrisis - en toekomstige uitbraken die een beroep gaan doen op onze weerbaarheid - te bezweren. Dit is ook een van onze belangrijkste boodschappen geweest om door te laten dringen bij de besluitvormers in Den Haag.

Wekelijks overleggen we met NOC*NSF, het Ministerie van VWS, andere bonden, NLactief, Platform Ondernemers in de Sport en de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) over de stand van zaken: “Wat is er in de persconferentie gezegd, hoe bereiden we ons voor op het volgende besluitmoment, waar lopen we in de uitvoering tegenaan?” Daarnaast is er veel onderling overleg en denken we mee over de wijze waarop de sport structureel om zal moeten gaan met het coronavirus.

Uiteraard hebben de overleggen niet altijd de gewenste uitkomst en zijn de wegen van Den Haag soms ondoorgrondelijk. Maar, “you’re at the table or on the menu”, dus blijven we ons inzetten om de belangen van de sport en een gezonde samenleving zo goed mogelijk te dienen en er klaar voor te staan om dadelijk weer uit de startblokken te schieten.

Klaar voor de start…

Om die reden hebben we de competitie ook al per aanstaande woensdag gepland. Het is niet zeker of we dan al mogen beginnen, maar we willen er in ieder geval klaar voor zijn en de verenigingen ook de gelegenheid geven zich hierop voor te bereiden als het bericht komt dat het weer kan. Mochten we volgende week nog niet kunnen beginnen, dan hebben we verschillende scenario’s hoe we de rest van het seizoen willen spelen.

Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat het aantal besmettingen nog steeds stijgt, en krijgen we ook signalen om de start niet te overhaasten, niet alles vol te plannen en dat tegen elkaar spelen belangrijker is dan de eindranking. Natuurlijk horen we ook andere geluiden. We zullen moeten anticiperen op de ruimte die er gaat ontstaan, waarbij er wederom een beroep op onze gezamenlijke flexibiliteit worden gedaan. Ook als niet iedereen in het team beschikbaar is. Mede om die reden zullen we de invalbepalingen in de tweede helft van het seizoen aanpassen. Hierover zal nog nadere informatie volgen.

We werken toe naar het volgende besluitvormingsmoment van aanstaande dinsdag. Tegelijkertijd denken we natuurlijk ook na over de lange termijn. Daarover zal ik jullie de volgende keer meer achtergrond geven.

Sportieve groet,

Guido Davio

Guido Davio, rechts op de foto (foto: fotohoogendoorn.nl)