John Weeda, Weeda Media
John Weeda, Weeda Media
  • Publicatie 03-12-2021

Licentie-eisen Eredivisie 2022-2023 bekend

Lees hieronder hoe het aanvragen van een Eredivisielicentie voor het seizoen 2022-2023 in zijn werk gaat.

Al lange tijd werken we met elkaar naar licentie-eisen voor de Eredivisie in lijn met het Eredivisieplan 2021+.

In aanloop naar de totstandkoming van het plan, is door de Eredivisie aangegeven dat het gezamenlijk handhaven van de licentievoorwaarden een belangrijke stap is in de ontwikkeling van de Eredivisie.

Om hier invulling aan te geven publiceren we in dit nieuwsbericht de licentievoorwaarden en andere relevante informatie zodat dit voor iedereen toegankelijk is.

Geen P/D, toegang Eredivisie via horizontale instroom

Zoals benoemd in het Eredivisieplan 2021+ is er in de P/D regeling vanaf seizoen 2021-2022 geen sprake meer van promotie naar of degradatie uit de Eredivisie. Om een duurzame en sterke Eredivisie te realiseren is het van belang dat teams de tijd krijgen om te ontwikkelen, zonder het risico te lopen na een jaar weer uit de Eredivisie te verdwijnen. Dit wordt geborgd door de Eredivisie los te koppelen van de competitie piramide en daarmee degradatie uit de Eredivisie af te schaffen. Er is enkel nog sprake van uitstroom als men niet voldoet aan de licentievoorwaarden, bij (financieel) wanbeleid en als een organisatie niet meer uit wil komen in de Eredivisie. Dit betekent niet dat de competitie gesloten blijft of ‘vastzit’ in het aantal teams dat kan deelnemen. Er is een minimum van 8 teams per lijn, het maximum staat open. Teams die voldoen aan de kritische voorwaarden kunnen toegang tot de Eredivisie krijgen. Echter, het kampioenschap van de Topdivisie geeft geen garantie, noch is het zijn van een vereniging daarvoor een noodzaak.

Dit betekent dat iedere organisatie een licentie aanvraag in kan dienen om uit te komen in de Eredivisie, mits aan de licentie voorwaarden wordt voldaan.

Licentieproces 2022-2023

Komende licentieronde wordt, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, een duidelijke ondergrens gehanteerd wat betreft de indieningstermijnen, de document formats en de inhoud.

Deze ondergrens is in meerdere Eredivisie sessies met elkaar bediscussieerd en heeft zijn uitwerking gekregen in de licentievoorwaarden.

De licentie voorwaarden zijn te vinden op deze pagina. Tevens zijn er een aantal voorgeschreven formats die via Teams met de aanvragers worden gedeeld.

Voor zowel huidige Eredivisie organisaties als geïnteresseerde organisaties om toe te treden gelden de volgende belangrijke momenten:

  • Uiterlijk 1 februari – Deadline indienen licentiestukken bij Nevobo via Teams
  • Uiterlijk 15 februari – Communicatie via www.nevobo.nl welke aanvragen vanuit welke organisaties in behandeling zijn genomen
  • Tussen 1 februari – 1 april – Boordeling licentie aanvragen door Expertpanel
  • Uiterlijk 15 april – Besluit en terugkoppeling licentieverstrekking vanuit Nevobo aan aanvragers

De licentie aanvragen dienen via Teams ingediend te worden.

Zorg dat je uiterlijk 18 januari kenbaar maakt via janine.pleizier@nevobo.nl dat je een aanvraag in wilt dienen zodat er een Teams pagina met juiste formats voor je aangemaakt kan worden.

Contact

Mocht je vragen hebben over het proces of de inhoud van de licentieaanvragen voor seizoen 2022-2023, neem dan contact op met Janine Pleizier.