Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 25-11-2021

Volta maatschappelijk betrokken in Lelystad

Volta is zeer actief in Lelystad, de club richt zich op vele doelgroepen en is betrokken bij de vorming van Sportplatform Lelystad waar de belangen van sportaanbieders worden vertegenwoordigd.

Kinderen en volwassenen van alle leeftijden kunnen bij Volta, een club waarvan het ledenaantal varieert tussen de 250 en 300 leden met de helft 18 jaar of jonger, terecht. Met hun doelgroepenaanpak kun je vanaf 3 jaar al bij de volleybalspeeltuin beginnen. Ook is er een nieuw initiatief om G-volleybal van de grond te krijgen. Daarnaast zetten ze de Volley-tas (foto) in om basisschoolkinderen die niet gemakkelijk naar de zaal kunnen komen toegang te geven tot volleybal.

Ook nam Volta het initiatief tot het oprichten van het Sportplatform, waarin sportverenigingen en commerciële sportaanbieders samen kunnen optrekken in hun communicatie met Het Sportbedrijf, dat de sportlocaties in Lelystad beheert.

We spraken met (aftredend) voorzitters Herman van Haarlem en Willemien Ribbers over de inzet van Volta in Lelystad.

Wat betekent de doelgroepenaanpak bij Volta?
 “Volta stelt zich open voor verschillende doelgroepen waar mogelijk, want er zitten nog wel eens haken en ogen aan natuurlijk”, geeft collega-voorzitter Willemien aan. “We zijn al gestart met kinderen met een verstandelijke beperking. En daar gaan we in week 18 van het schooljaar mee starten, samen met de vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs. Het initiatief is dat we al een aantal keer op de school zijn geweest om volleyballessen te geven aan de kinderen, die het leuk vonden om te doen na schooltijd. Het is dan de bedoeling dat ze eigenlijk naar de sportvereniging komen, maar dat is nog wel lastig.”

“We hebben nu weer een nieuw project opgezet, we gaan met zo’n twaalf kinderen acht weken lang volleyballes geven. We gaan kijken wat ze motorisch aankunnen, we doen rustig aan. En de bedoeling is dat ze na die acht weken zover zijn dat ze lid kunnen worden van Volta. Een echt G-team heb je dan. Misschien zijn er zelfs ook wel een paar die het fysiek aankunnen om bij een regulier team aan te sluiten. Ik heb er heel veel zin in om dat te gaan doen.”

Is er extra begeleiding daarvoor nodig? Zijn er trainers voor nodig die extra zijn opgeleid?
“Ik ben zelf opgeleid, ik mag gym geven, dat is erg handig. Ik ken de doelgroep heel goed, van 4 tot 20. In onze club hebben we een aantal mensen die op de CALO (Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding) zitten of zaten en die hebben zich allemaal een beetje gespecialiseerd in die richting.”

Dat is een voorbeeld van een doelgroep, zijn er ook andere?
 We hebben de volleybalspeeltuin, voor kinderen van 3 tot 6 jaar. We hebben in de sporthal een balustrade, waar ouders met jongere kinderen wachten op de kinderen die beneden volleyballen. Dan hangen die kinderen daar maar, terwijl je wil dat ze wat doen. Ze zitten maar op een beeldschermpje te kijken. Toen hebben we gedacht dat het leuk kon zijn om een volleybalspeeltuin te beginnen. Via Remco Kenter hadden we daar ook al kennis mee gemaakt. Toen zijn we met een kind of 5, 6 gestart. Het zijn kleintjes natuurlijk, 3 à 4 jaar. Dan pikken we dingen van de Nevobo-site, dingen van Remco Kenter en van andere sites. Het eerste doel is gewoon lol maken en bewegen. Want dat is het allerbelangrijkste. Tweede is dan balvaardigheid, balanceren dat soort dingen. Samenwerken, daar zijn we dan mee bezig.”

Hoe past het in het volledige plaatje van Volta, wat jullie willen zijn?
“Dat wordt in onderstaand filmpje het beste uitgelegd.”


“Daarnaast is er hier heel veel bewegingsarmoede. Dat is heel zorgelijk. Er zijn kinderen die het prima hebben, maar ook die uit arme gezinnen komen en het moeilijk hebben. We zijn ook met een van die CALO-studenten naar de scholen toe, onder de noemer van de Volley-tas. En dat zijn dan in eerste instantie de basisscholen waar niet zulke hele rijke kinderen op zitten. Daar geven we dan een buitenles, dat is hartstikke leuk allemaal. Aan het eind geven we een flyer waarop staat dat ze twee keer mogen trainen bij Volta. We wijzen ze dan ook altijd op de mogelijkheden die het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt.” 

“We hebben ook een andere doelgroep aangeboord bij Volta, vrouwen die niet met mannen willen sporten. Die zouden we ook wel willen opnemen. Dat is nog niet van de grond, ze zijn er wel mee bezig. We staan daarvoor open. Ze willen bijvoorbeeld met lange broeken aan spelen, maar ook niet door een man getraind worden. Dat is dan de voorwaarde. Als ze dat willen, dan doen we dat.”

Zorgt jouw club ook voor een leven lang aanbod voor iedereen? Of wil je juist aanbod voor specifieke doelgroepen? Kijk hier voor inspiratie mbt verschillende aanbodsvormen:  Nevobo | Aanbod.

Sportplatform Lelystad
Covoorzitter Herman van Haarlem vertelt dat hij zich in de acht jaar dat hij voorzitter is van Volta is gaan verdiepen in wat er in Lelystad aan sportbeleid is. Hij vond mooie geplastificeerde boekjes met mooie teksten, maar zag er in de praktijk niets van terug. Zo werd geclaimd dat het beleid samen met verenigingen werd gevormd, maar hij was er in al die jaren nooit voor benaderd. Collega-voorzitters van andere verenigingen hadden dezelfde ervaring.

Herman maakte zich er boos over en vond het tijd dat sportverenigingen en commerciële sportaanbieders een betere vertegenwoordiging kregen in Lelystad, waar het Sportbedrijf verantwoordelijk is voor verhuur van accommodaties. Samen met enkele andere verenigingen hebben zij het Sportplatform opgericht. Herman vertelt: “We hebben gezegd: we gaan samenwerken, we gaan elkaar helpen. We gaan een partner zijn in communicatie met het bestuur van het Sportbedrijf.”

Doel
Het doel is om de sport in Lelystad goed wordt georganiseerd. Er is bewegingsarmoede onder kinderen en verenigingen moeten op gelijke voet staan met het Sportbedrijf. Zoals Herman het zegt: “We moeten als een gelijkwaardige partner worden gezien. En als er beleid gemaakt moet worden dat Het Sportbedrijf de verenigingen er letterlijk bij betrekt. Dat je dat niet alleen in je stukken zet, maar dat je meedoet. De wethouder en het bestuur moet ons zien als partner in overleggen waar je in ieder geval je oor te luister kunt leggen als het gaat om sport en bewegen in onze stad.”

Kijk voor meer over Volta op https://www.vvvolta.nl/