Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 24-11-2021

PD-regeling gepubliceerd op nevobo.nl

Afgelopen week is de PD-regeling voor het seizoen 2021-2022 op de Nevobo website gepubliceerd.

Eerdere publicatie was na afstemming met de Bondsraad uitgesteld vanwege mogelijke aanpassingen in de piramide per seizoen 2022-2023. Ondertussen is duidelijk geworden dat die aanpassingen er niet komen per volgend seizoen. En kon worden overgegaan tot publicatie van de PD-regeling voor het huidige seizoen.

Bekijk de PD-regeling voor het seizoen 2021-2022 hier.

Consequenties van vrije inschrijving en zij-instroom

Het afgelopen jaar zijn de voorstellen voor vrije inschrijving in de 1e klasse en lager en zij-instroom in de 3e divisie en promotieklasse door de Bondsraad aangenomen. Deze aanpassingen zijn het gevolg van de wens tot flexibilisering die verenigingen tijdens eerdere consultatierondes hebben geuit.

Zowel de vrije inschrijving als de mogelijkheid van zij-instroom zijn direct of indirect van invloed op de uitwerking van de PD-regeling.

Het aantal poules in de 1e klasse varieert dit seizoen van 7 tot 12 poules per regio / per sekse. Dat betekent dat het aantal teams dat als gevolg van het kampioenschap promoveert naar de promotieklasse ook varieert. Het aantal teams dat vervolgens zal degraderen uit de promotieklasse zal daarmee overeen moeten komen. Ook de mogelijkheid van zij-instroom (in de 3e divisie en promotieklasse) heeft consequenties.

Het gevolg is dat in sommige regio’s het kan gebeuren dat de nummer 9 uit de promotieklasse PD-wedstrijden moet gaan spelen aan het einde van het seizoen. De exacte uitwerking van het schema en de te spelen wedstrijden zal per regio uiterlijk 1 maart 2022 worden gepubliceerd.

Niet uit kunnen spelen van de najaarscompetitie 
(n.b.: jeugdteams en enkele seniorenteams spelen najaarscompetitie) 

Helaas constateren we dat als gevolg van de oplopende besmettingen er wekelijks meer wedstrijden uit het programma gehaald worden. In de week van 15 t/m 21 november is zo’n 10% van de wedstrijden niet doorgegaan vanwege corona. Het blijkt erg lastig om deze wedstrijden nog voor het einde van de 1e helft in te halen. Daarom zal voor de bepaling van de competitiestand van de 1e helft gebruik gemaakt worden van het wedstrijdquotiënt. Deze wijziging in de systematiek wordt half december doorgevoerd in de stand.

Hoe ziet dat er uit?

Om de competitiestanden van de najaarscompetitie op te maken, wordt de volgende methodiek gehanteerd:

1. Aantal punten / aantal gespeelde wedstrijden = wedstrijdquotiënt

Het wedstrijdquotiënt bepaalt de eindstand

Bijvoorbeeld:

Team A: 26 punten / 8 wedstrijden = wedstrijdquotiënt 3,25
Team B: 19 punten / 5 wedstrijden = wedstrijdquotiënt 3,80
Team B hoger wedstrijdquotiënt, dus hoger in de stand

2. Bij gelijke stand, na stap 1 (conform het huidige reglement):
setquotiënt (aantal sets voor / aantal sets tegen) / aantal gespeelde wedstrijden

3. Bij gelijke stand, na stap 1 en stap 2 (conform het huidige reglement):
puntenquotiënt (aantal punten voor in alle wedstrijden / aantal punten tegen in alle wedstrijden) / aantal gespeelde wedstrijden