Foto: Rudy Biekart
Foto: Rudy Biekart
  • Publicatie 11-11-2021

Visie op Jeugdvolleybal: ontwikkeling en plezier

Kinderen moeten zich veilig en optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier volleybal beleven. Samen met de volleybalgemeenschap en experts hebben we daarom de Visie op Jeugdvolleybal ontwikkeld.

Wij hebben de ambitie dat er overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gevolleybald kan worden en kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat vraagt dat wij samen met bestuurders, sportclubs, trainers, ouders/verzorgers en de jeugd zelf blijven werken aan een positieve sportcultuur.

Visie op Jeugdvolleybal
Samen met de volleybalgemeenschap en experts is de Visie op Jeugdvolleybal, voor jeugd tot en met 18 jaar, opgesteld. Centraal stond de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich binnen de volleybalsport veilig en optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier onze sport blijven beleven?’. Het antwoord bestaat uit vier uitgangspunten waarmee we de komende jaren samen met kinderen, ouders, verenigingen en andere stakeholders aan de slag gaan. De uitgangspunten zijn:

  • De volleyballer staat centraal
  • Voor iedereen een passend aanbod
  • Presteren kun je leren
  • Volleybal is meer dan sport

In de Visie op Jeugdvolleybal lees je wat we onder ieder uitgangspunt verstaan, hoe de Nevobo daar aan wil bijdragen én wat je zelf als bestuurder of trainer kunt doen om bij te dragen aan deze positieve sportcultuur.

Raadpleeg nu de Visie op Jeugdvolleybal