Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 21-10-2021

Europese bonden versterken samen jeugdvolleybal

Samen met de volleybalbonden uit Noorwegen, België, Tsjechië en Slovenië werken we aan de ontwikkeling van jeugdvolleybal in eigen land en daarbuiten om jeugdvolleybal in Europa een boost te geven.

Mede namens de cofinanciering vanuit het Erasmus+ programma van de Europese Unie versterken we met 11 volleybalexperts uit Noorwegen, België, Tsjechië en Slovenië het jeugdvolleybal in Europa. Dit doen wij onder de naam Volleyball4All. Na vele online meetings door corona, kwamen we van vrijdag 8 tot en met maandag 11 oktober eindelijk fysiek bijeen om het jeugdvolleybal in Europa een boost te geven. Gedurende deze vier dagen stonden er praktische en theoretische workshops gepland én vonden evaluaties en brainstormsessies plaats, die allen zorgden voor interessante discussies.

Project: Volleyball4All
Bij aanvang van het project is er gezamenlijk bepaald welke onderwerpen van invloed zijn op de volleyballende jeugd. Deze onderwerpen, zoals trainingen en competities, aanbod, de omgeving, waar ouders, coaches en de school onderdeel van uitmaken, materialen, veiligheid, visie op 6 tot 12-jarigen, fundamentals en bewegen, zijn verwerkt in een stappenplan die dienen als leidraad om van Volleyball4All een succes te maken. Deze onderwerpen worden door ons stuk voor stuk uitvoerig behandeld, zodat we van elkaar kunnen leren.


Nevobo herijkt aanbod jeugdvolleybal
Dankzij deze internationale samenwerking geven we inmiddels invulling aan het project Volleyball4All. Door kennisdeling met de andere Europese bonden die betrokken zijn binnen dit project, zij we gestart met het herijken van het jeugdvolleybalaanbod, waar het aanpassen van competitie- en spelvormen onderdeel van uitmaakt.

Meer weten over Volleyball4All?