Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 14-10-2021

Enquête: samenwerking Bondsraad en verenigingen

Hoe vind jij de samenwerking tussen de Bondsraad en jullie vereniging verlopen? Laat het ons weten! Ook krijg je de kans om inhoudelijk mee te praten over het functioneren van de Bondsraad.

Meer dan tien jaar geleden besloot de Nederlandse Volleybalbond het bestuurlijke roer om te gooien; de regiobestuurders waren niet langer de afgevaardigden namens de verenigingen in de Bondsraad (de algemene ledenvergadering van de Nevobo). Met het programma ‘serve to volley’ is de keuze gemaakt dat per regio vijf vertegenwoordigers uit de volleybalverenigingen jullie vertegenwoordigers zijn in de Bondsraad. 

De Bondsraad heeft het besluit genomen dat deze wijze van vertegenwoordiging en de werkwijze van de Bondsraad geëvalueerd moet worden door de ingestelde Werkgroep Governance. De achterliggende gedachte is om vast te stellen of de Bondsraad naar tevredenheid functioneert en eventueel op welke wijze het beter kan.

Dit is je kans om input te geven 
In deze tijd is het delen van vragenlijsten een populaire bezigheid van veel organisaties, we zien het echter als een belangrijke en effectieve werkwijze om jullie als verenigingsbestuurders de kans te geven om jullie input te geven. Daarbij kunnen jullie aan het einde van de vragenlijst ook nog aangeven of je met ons inhoudelijk verder wilt meepraten over het functioneren van de Bondsraad en welke verbeteringen mogelijk zijn. Dit zal gebeuren in de zogenaamde volleybalcafés en regiobijeenkomsten waar de geïnteresseerden een aparte uitnodiging voor zullen ontvangen. 

Interne evaluatie 
De evaluatie van de Bondsraad bestaat naast deze korte vragenlijst ook uit een interne evaluatie onder de bondsraadsleden en een vragenlijst over de relatie tussen de Bondsraad en het Bondsbestuur. De uitkomsten met de input uit de volleybalcafés en regiobijeenkomsten wordt samengebracht in een verslag aan de Bondsraad voor de bondsraadvergadering van 18 december 2021, zodat de uitkomsten ook voor jullie toegankelijk zijn. 

We hopen jullie hiermee voldoende achtergrondinformatie te hebben gegeven over het doel van deze vragenlijst en hopen we op jullie input, zodat we goede afwegingen kunnen maken voor de toekomst. Mocht je toch nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar werkgroepgovernance@gmail.com.

Start de vragenlijst!