Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 20-09-2021

MDT Sport mooie kans voor jongeren én verenigingen

Met de Maatschappelijke Dienst Tijd Sport kunnen jongeren tussen de 14 en 27 jaar het verenigingsleven leren kennen en zichzelf ontwikkelen tot bijvoorbeeld bestuurslid, jeugdcoördinator of coach.

Mooier kan het niet. Een jongere die het verenigingsleven goed leert kennen, zichzelf ontwikkelt en daarmee jullie vereniging versterkt. Zo kan hij of zij een positieve bijdrage leveren door zich ontwikkelen tot bijvoorbeeld bestuurslid, jeugdcoördinator, trainer(opleider) of communicatiespecialist. Daarbij is de jongere ook mogelijk een potentieel lid van de vereniging én vergroot hij of zij de kans op het aantrekken van nieuwe leden. Maar dat is nog niet alles. Ook de frisse blik levert een positieve bijdrage aan de organisatie van jouw vereniging. Het enige wat de young professional nodig heeft is begeleiding vanuit jouw club.

MDT Sport is een ontdekkingsreis
MDT Sport is een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf, onder begeleiding van vrijwilligers binnen jouw vereniging. Jongeren kunnen binnen MDT Sport twee programma’s volgen: GO PRO en TRY OUT. De begeleider vanuit de vereniging bepaalt samen met de jongere welk traject het meest geschikt is. GO PRO is voor jongeren die al weten wat ze willen leren en helpt specifieke vaardigheden versterken en professionaliseren. TRY OUT is voor jongeren die nog niet weten wat ze willen. Jongeren verkennen in dit programma meerdere activiteiten binnen de vereniging. Voor elke deelnemende jongere is het mogelijk om een training of opleiding te volgen, passend bij zijn of haar leerdoelen. Hiervoor is per jongere een budget tot € 350,- beschikbaar.

Voor de sportclubs is MDT Sport een mooie manier om ‘de vrijwilligers van de toekomst’ aan zich te binden en jongeren actief betrekken binnen de verschillende kaders van de club. Verenigingen die deelnemen aan MDT Sport ontvangen een ondersteuningspakket, worden geholpen bij de werving van jongeren en ontvangen een financiële vergoeding voor de begeleiding van de jongeren.

Doe mee!
Is jouw vereniging geïnteresseerd in MDT Sport of ben jij of ken jij jongeren tussen de 14 en 27 jaar die mee willen doen? Ga naar mdtsport.nl voor meer informatie.

Over MDT Sport
MDT Sport is een landelijk programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de sportbonden KNVB (voetbal), KNKV (korfbal), KNLTB (tennis) en ons.

MDT Sport valt onder het Programma MDT, waarbinnen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken aan kansen voor jongeren om zich maatschappelijk te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie ook op www.doemeemetmdt.nl.