fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 01-09-2021

Blijf coronaproof met de toolkit voor clubs!

Hoe zat het ook alweer met alle coronaregels? Je mag gewoon weer sporten zonder beperkingen, maar wel zijn er regels voor op de accommodatie. De toolkit voor clubs van NOC*NSF helpt jou daarbij!

Voor de meeste clubs is het nieuwe seizoen weer van start gegaan of gaat dat snel gebeuren. Hoe zat het ook alweer met de huidige coronamaatregelen? Gelukkig zijn er geen beperkingen meer om deel te nemen aan sport, maar wel zijn er nog een aantal regels voor op de accommodatie, zoals toegang van publiek en het gebruik van de kantine. Met een eenduidige inrichting en slimme gedragsmaatregelen is het voor mensen eenvoudiger om coronamaatregelen op te volgen.

Blijf coronaproof met de toolkit voor clubs! 
Afgelopen periode is de sportbrede tooling doorontwikkeld voor sportaccommodaties en clubs om na de zomervakantie weer coronaproof van start te gaan. De tool bevat op basis van het sportprotocol tips en adviezen voor hoe je per ruimte met corona om kan gaan als club. Per ruimte zijn diverse voorlichtingsposters, bordjes en stickers direct te downloaden.

Ga naar de toolkit voor clubs, inclusief communicatiemiddelen!

Pagina Organisatie volleybal
Om jullie te ondersteunen in de organisatie van volleybal, indoor en outdoor, vind je op de pagina Organisatie volleybal alle informatie en hulpmiddelen die jij nodig hebt: het algemene protocol voor de sport, de FAQ van NOC*NSF en meer. Haal er je voordeel uit.

Raadpleeg de pagina Organisatie volleybal!