Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 02-07-2021

Verenigingsmonitor 2021

Om clubs zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en inzichtelijk te maken hoe clubs zich tot elkaar verhouden, heeft Nevobo, samen met NOC*NSF en andere sportbonden een verenigingsmonitor ontwikkeld.

De verenigingsmonitor brengt het functioneren van verenigingen in kaart op basis van de vragenlijst die verenigingen invullen. Na het invullen van de vragenlijst krijgen verenigingen toegang tot een Benchmark Dashboard. Hierin kunnen bestuurders de vereniging op specifieke onderwerpen vergelijken met andere verenigingen.

Vragenlijst
Alle secretarissen ontvangen elk jaar aan het einde van het zaalseizoen een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst. Vanaf dat moment tot de zomer kunnen bestuurders de vragenlijst invullen. De vragenlijst invullen duurt ongeveer anderhalf uur. Dit hoeft niet in één keer en dit hoeft niet gedaan te worden door één persoon. De vragenlijst is opgedeeld in negen onderdelen. Via het hoofdmenu kan elk onderdeel naar een specifieke functionaris worden verstuurd, waardoor het invulwerk dus verdeeld wordt.

Hier vind je de vragenlijst die aan de verenigingsmonitor 2020-2021 gekoppeld is. 

Benchmark Dashboard
Met de Verenigingsmonitor krijgen bestuurders inzicht in hoe de vereniging ervoor staat. In het Benchmark Dashboard kunnen bestuurders hun eigen vereniging op specifieke onderdelen vergelijken met andere verenigingen. Bestuurders zien op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en waar kansen liggen. Zo kunnen ze beleidsplannen ontwikkelen of updaten en samen met het Nevobo kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Ook blijven de gegevens bewaard waardoor verenigingen historie opbouwen. Een voorbeeld van het Benchmark Dashboard is hieronder te zien.

Servicemeting
Voordat de Verenigingsmonitor geïntroduceerd werd, voerde de Nevobo jaarlijks een verenigingsenquête uit. Omdat vragen over het functioneren van verenigingen nu zijn opgenomen in de Verenigingsmonitor, is de verenigingsenquête komen te vervallen.

Best practice
KVS/Maritiem onderneemt acties aan de hand van de verenigingsmonitor.

Vragen
Op de pagina met Veelgestelde vragen verenigingsmonitor zijn de meest voorkomende vragen en bijbehorende antwoorden te vinden. Met vragen die daar niet tussen staan kunnen verenigingen terecht bij Janine Pleizier door een mail te sturen naar janine.pleizier@nevobo.nl.