Sudosa-Desto
Sudosa-Desto
 • Publicatie 30-06-2021

Sudosa-Desto zoekt de samenwerking tijdens corona

Bij Volleybalclub van het jaar 2021 Sudosa-Desto realiseerden ze zich al snel dat blijven bewegen het beste medicijn was tot er een vaccin zou zijn voor corona.

Het motiveerde ze om steeds weer activiteiten aan te bieden die binnen de geldende maatregelen georganiseerd konden worden. We spraken voorzitter Alfred Barkhuis over hoe Sudosa-Desto de coronacrisis heeft doorstaan en verkozen is tot Volleybalclub van het Jaar 2021.

Wat betekent deze prijs voor jullie?
 “Het is een hele mooie opsteker, een hele mooie waardering voor iedereen die bij de club betrokken is. Dus dat zijn de trainers, de leden, de vrijwilligers. Maar ook de sponsoren die ons in deze moeilijke tijd hebben kunnen steunen. Met name de veerkracht die de leden en de trainers hebben getoond om toch met alle beperkingen iets moois te kunnen organiseren. Het geeft wel een boost na zo’n vervelende coronaperiode.”

Wat hebben jullie ondernomen om iedereen actief te houden in coronatijd?
“Toen we te maken kregen met corona hadden we eigenlijk direct wel door dat blijven bewegen het beste medicijn was, tot er een vaccin zou komen. In de eerste periode dat iedereen thuis zat hebben we met name challenges en beweegoefeningen gedaan, via sociale media.

Rond de zomer leek het alsof het weer de goede kant op zou gaan. We hebben ook direct in het nieuwe seizoen leuke activiteiten georganiseerd. Vooral voor de jeugd. O.a. een openingsfeest, ze konden vriendjes en vriendinnetjes meenemen, zodat we ook andere kinderen erbij konden betrekken. In de winterperiode waren wij een van de weinigen die ook buitenactiviteiten hebben georganiseerd. Zelfs in de barre winterse omstandigheden.”

Hoe hebben jullie de leden geïnformeerd na persconferenties?
In het begin informeerden we direct, maar later hebben we eerst gewacht. We hebben geleerd dat we eerst moesten wachten op de uitgewerkte protocollen van NOC*NSF en de Nevobo, want de ervaring leerde dat er uiteindelijk toch iets meer mogelijk was dan wat er door Mark Rutte was verteld.

Ik kan me herinneren dat er in de herfstvakantie meer maatregelen waren getroffen en dat je met maximaal viertallen mocht trainen. Door Rutte was aangegeven dat er vier mensen op een veld mochten, maar de oproep was ook: ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Er ontstond discussie over in de Technische Commissie of het wel zo verstandig was om door te trainen. Uiteindelijk kwam er dan meer informatie over wat er echt mogelijk was. Dat hielp ons om daarmee aan de slag te gaan om toch met viertallen en een trainer binnen de maatregelen te trainen. Ook de leden die er in eerste instantie wat argwaan voor hadden waren daarna eigenlijk ook wel om.”

Hoe hebben de leden en partners het afgelopen jaar ervaren?
“De leden zijn over het algemeen positief, we hebben ook van ouders complimenten gehad over dat er in de winterse omstandigheden toch nog buiten dingen werden georganiseerd. Ook bij de senioren. Zitvolleybal heeft gebruik gemaakt van de zaal tot en met december met alle mogelijkheden, maar ook recreantenteams. Wat dat betreft waren leden blij om toch nog iets te kunnen doen. We hebben voortdurend aangepast binnen de maatregelen om toch te kunnen blijven sporten. Het belangrijkste was denk ik ook dat we elkaar konden blijven zien. De sociale binding was zeer belangrijk, dat zag je ook bij de jeugd.

Er zijn ook jeugdleden die minder gebruik hebben gemaakt van hetgeen werd aangeboden. We hebben wel de contributie gewoon geïnd en dan zie je dat iemand die geen gebruik wil maken van de buitenactiviteiten in de pen klimt als er wel weer contributie wordt afgeschreven. ‘Het moet niet te lang doorgaan, want mijn zoon of dochter krijgt er te weinig voor terug’. Aan de andere kant hebben wij wel steeds gezegd: omdat we de contributie innen, voelen wij ons ook verplicht om steeds dingen te organiseren. Wat dat betreft zijn we steeds in de modus gegaan van dingen oppakken, in samenwerking met andere Assense sportverenigingen. Het was niet alleen op het zand met de Asser Beach Club, maar ook op grasvelden bij voetbalclubs en op de atletiekbaan via de atletiekvereniging. Daar hebben we dingen kunnen ondernemen, omdat we zelf geen buitenlocatie hebben.

We hebben ieder jaar stagiaires en studenten van ROC Sport en Bewegen. Hun stages elders werden stopgezet, maar doordat we toch wat activiteiten hebben kunnen organiseren, hebben deze studenten daarin een rol kunnen spelen en hebben ze hun stages kunnen volbrengen. Ze hebben trainingen en activiteiten op de atletiekbaan georganiseerd.”

Jullie zijn op zoek gegaan naar wat er mogelijk was en hebben je niet neergelegd bij de situatie.
“De samenwerking met de Asser Beach Club is goed. Maar toen het mooie weer kwam in de maand mei hadden zij hun velden zelf weer nodig. En dus konden wij er geen gebruik meer van maken om daar te volleyballen. We zijn direct overgegaan tot andere activiteiten. De jeugd heeft een hele week kunnen boksen, een week kunnen bootcampen en ook een hele week hebben ze kunnen lasergamen. Na vele buitenactiviteiten smacht iedereen weer naar de zaal. Op het moment dat duidelijk werd dat binnensport weer mogelijk was, hebben we dat meteen aangegrepen om de hal te boeken. Ondanks de warmte gaat men met alle plezier naar de zaal toe om daar te volleyballen. Iedereen heeft het gemist.”

Jullie hebben dus de contributie gewoon geïnd, hoe hebben jullie verder de financiële crisis kunnen opvangen?
Gelukkig zijn de sponsoren loyaal geweest. We hebben de sponsoren al vrij snel geïnformeerd en gevraagd wat we in coronatijd voor hen kunnen betekenen. Dat is bijvoorbeeld door extra uitingen te doen via onze kanalen. Maar een sponsor heeft ook gevraagd of wij vrijwilligers wilden leveren om tulpen uit te delen aan (eenzame) ouderen en verzorgingstehuizen. Dan heb je ook weer een mooi maatschappelijk doel om elkaar te kunnen versterken.

Wij hebben een eigen sportkantine, die staat normaal als inkomstenbron op de begroting. Dat is nu een kostenpost, want we moesten wel de pacht gewoon doorbetalen. En een grote inkomstenbron voor ons is de TT-camping. Vorig jaar ging het al niet door, maar dit jaar weer niet. Dus dat hakt er bij ons aanzienlijk in. Ieder jaar toveren we een groot grasveld om tot een ware camping waar we meer dan duizend TT-gasten ontvangen. Naast extra inkomstenbron, draagt onze eigen TT-camping ook bij aan clubbinding

Zoals het er nu uitziet gaan we dit seizoen wel negatief afsluiten. Ook de Nevobo heeft besloten de bondscontributie niet volledig te innen. We zijn van plan de bondscontributie een op een wel terug te geven aan de leden. Dan kom je toch snel uit op een flink negatief resultaat dit jaar. Maar desondanks heeft het ons niet weerhouden te investeren in leuke activiteiten.”


Overzicht van alle activiteiten

 • Beachvolleybal aanbod opgezet, wat komend seizoen ook in de winter wordt gecontinueerd
 • Trainersopleiding voor jeugd (VT2) alsnog gerealiseerd
 • Outdoor volleybal opgezet voor alle leden
 • Aanbod voor vluchtelingen opgezet
 • Online aanbod (challenges, bingo’s, online samen trainen, ALV’s, werksessies)
 • In september 2020: livestreams vanaf alle velden, opgezet door jeugdleden en gefaciliteerd door bestuur
 • Bootcamps
 • Breed motorisch aanbod in samenwerking met andere verenigingen (waaronder dus ook nieuwe samenwerkingen)
 • Acties voor ondersteuning sponsoren
 • Extra financiële investering t.b.v. kader en leden, terwijl de vereniging vanuit kantine en TT-camping geen extra inkomsten had