fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 18-05-2021

Wat betekent professionalisering voor de club?

Lennart Booij van Team Sportservice ging in gesprek met accountmanager Dorien Tenhaeff, Madjoe en NOC*NSF over het nut en de noodzaak van professionalisering van de clubs. Beluister de podcast nu.

Lennart Booij spreekt met Roel van der Weide van NOC*NSF, Nevobo-accountmanager Dorien Tenhaeff en Bram Sluis, voorzitter van volleybalvereniging Madjoe uit Enkhuizen. In de podcast wordt er onder andere gesproken over het nut en de noodzaak van professionalisering van de sportvereniging. Hoe ga je als club om met de steeds hoger wordende eisen van zowel de leden als het maatschappelijk veld? Wat is er mogelijk en hoe werkt het nou echt in de praktijk? Daarnaast hebben ze het samen ook over zowel de lokale als landelijke politiek. Wat kun je zelf doen om sport hoger op de politieke agenda te krijgen?

Voor de actualiteit belt Lennart tijdens de podcast met Jo Lucassen van het Mulier Instituut. Jo geeft als onderzoeker een actueel inkijkje in de vitaliteit van sportverenigingen, waarom ze juist in deze tijd zo belangrijk zijn en wat professionalisering is.