www.pixabay.com
www.pixabay.com
  • Publicatie 06-05-2021

Update financiële overheidsregelingen

Het coronavirus heeft een grote financiële impact, ook op de sport. Ter ondersteuning van de sport zijn er vanuit de overheid diverse financiële regelingen beschikbaar gesteld. Maak er gebruik van!

Om de verenigingen financieel te ondersteunen zijn er de afgelopen maanden verschillende financiële overheidsregelingen beschikbaar gesteld. Wat alle regelingen inhouden, wanneer ze opengaan en hoe je een aanvraag kunt indienen, vind je hieronder.

Oproep: maak gebruik van de beschikbare overheidsregelingen 
om gezamenlijk de sport financieel gezond te houden.

OPEN VOOR AANVRAGEN

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 5.0

Open voor aanvragen: 6 mei tot en met 30 juni

Veel clubs hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers of administratief personeel. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht.

Clubs en overige rechthebbenden kunnen per donderdag 6 mei tot en met 30 juni een tegemoetkoming aanvragen voor de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021).

Vraag de NOW 5.0 aan!

TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q1-2021

Open voor aanvragen: 17 mei 2021

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 (1 januari t/m 31 maart) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Voor de TASO Q1-2021 (en Q2) wordt € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1-2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

Vraag de TASO Q1 aan!

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Als er door corona een liquiditeitsprobleem is ontstaan, zou dat opgevangen kunnen worden door bij de eigen bank een aanvraag in te dienen voor een tijdelijke lening, een zogenaamd Noodkrediet. De bank zal een borgstelling van de club vragen, omdat zij de zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. Voor die borgstelling kunnen sportverenigingen bij SWS terecht.

Meer informatie SWS

BINNEKORT OPEN VOOR AANVRAGEN

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021

Aanvraag open vanaf medio mei

De TVL-regeling is bedoeld voor mkb-ondernemers die door toedoen van het coronavirus veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Is er bij jouw club sprake van minimaal 30% omzetverlies in de periode april, mei en juni? Dan is de TVL een mogelijk interessante regeling voor jouw vereniging. Vanaf medio mei kan hiervoor bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de aanvraag ingediend worden. TVL Q2 breidt het subsidiepercentage uit naar 100%. Dit was 85%.

Lees meer en vraag TVL aan

TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q2-2021

Aanvraag open vanaf 26 juli tot 20 september

Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor verenigingen. Daarom heeft de overheid de TVS bedacht met het doel om te stimuleren dat verhuurders (meestal gemeenten) een deel van de huur aan sportclubs kwijtschelden.

Clubs kunnen de TVS dus alleen aanvragen als ze verhuurder zijn. Aanvragen kunnen vanaf 26 juli weer worden ingediend. Heb je vragen over de kwijtschelding, neem dan contact op met je verhuurder (meestal de gemeente of sportbedrijf).

Vraag TVS aan

GESLOTEN

TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q4-2020

Aanvraag gesloten

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 4.0

Aanvraag gesloten

Wij houden je op de hoogte
Zodra je een aanvraag kunt indienen voor een van de overheidsregelingen, dan maken wij dit kenbaar via www.nevobo.nl

Tool overheidsregelingen NOC*NSF
Bovengenoemde overheidsregelingen die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen zijn binnenkort beschikbaar. Via de tool met overheidsregelingen van NOC*NSF ontdek je snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt. NOC*NSF actualiseert deze informatie continu, dus wij adviseren om regelmatig terug te komen om te checken of er nog nieuwe mogelijkheden zijn.

Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Blijf als sportclub voldoen aan je betalingsverplichtingen, ook naar jouw sportbond, en vraag daarvoor vervolgens compensatie aan. Alleen op deze manier kunnen we de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk houden.

De hierboven geschreven informatie met betrekking tot de overheidsregelingen is geüpdatet per 3 februari. De tool is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari. De meest actuele informatie wordt zo snel mogelijk verwerkt in de tool door NOC*NSF.

Ga naar de tool overheidsregeling NOC*NSF