fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 22-04-2021

Team- en inschrijfgelden tweede helft 2020-2021

Als gevolg van corona hebben wij dit seizoen geen competities en toernooien kunnen organiseren. Daarom is er definitief besloten om de team- en inschrijfgelden over de tweede helft niet te factureren.

Als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben wij voor Topdivisie en lager niet de prestaties kunnen leveren waarvoor wij bedoeld zijn, namelijk het organiseren van competities en toernooien. Naast het feit dat we niet of nauwelijks hebben kunnen genieten van onze sport, leverde het ook financiële onzekerheden op; voor ons, maar zeker ook voor onze verenigingen. Gelukkig kunnen we mededelen dat er definitief is besloten om de team- en inschrijfgelden over de tweede helft van het seizoen 2020-2021 niet in rekening te brengen. Dit geldt ook voor de toernooien die wij normaliter organiseren, zoals het NOJK en CMV-toernooien.   

Toekenning financiële overheidsregeling  
In het nieuwsbericht van 15 februari jl. gaven we al aan er vanuit te gaan dat er geen (aangepaste) team- en inschrijfgelden aan onze verenigingen in rekening gebracht gingen worden. Maar voordat we over konden gaan tot een definitief besluit moesten we eerst meer duidelijkheid hebben rondom de financiële ondersteuning vanuit de overheid.  

Beroep op NOW-regelingen 
In de afgelopen maanden heeft de Nevobo een beroep gedaan op de door de Rijksoverheid ingestelde NOW-regelingen. Met de toekenningen in deze regelingen zijn we als organisatie tot nu toe in staat gebleken om de continuïteit van de organisatie, de werkgelegenheid van de medewerkers en de maatschappelijke rol van ons als sportbond te borgen. Vanwege het niet mogen organiseren van competities en toernooien hebben we daarbij besloten om van facturatie van team- en inschrijfgelden over de tweede helft van het seizoen 2020-2021 af te zien. We hopen van harte dat dit besluit onze verenigingen een stevige steun in de rug geeft richting het zaalseizoen 2021-2022, vol volleybal. 

Hoe nu verder? 
Als vereniging hoef je geen actie te ondernemen. Waar je normaliter tweemaal per jaar een factuur voor de team- en inschrijfgelden ontvangt, is dat voor de tweede helft van het seizoen 2020-2021 niet het geval.  

Openingsplan: wat betekent dit voor de sport? 
Om Nederland langzaamaan te openen is er op dinsdag 13 april jl. een openingsplan gedeeld. In dit openingsplan wordt ook de sport genoemd, zowel buiten- als binnensport.  

Vanaf dinsdag 11 mei 2021 komt er, mits de situatie het toelaat, een uitbreiding voor de mogelijkheden voor de buitensport (stap 2). Ook kan er onder voorwaarden weer binnen gesport gaan worden. Vervolgens is het kabinet voornemens de voorwaarden voor zowel binnen- als buitensport te verruimen. Naar verwachting gaat deze versoepeling in per woensdag 26 mei (stap 3). Daarna hoopt het kabinet per woensdag 16 juni nog meer versoepelingen door te kunnen voeren (stap 4). Er wordt niet expliciet aangegeven wat deze versoepelingen inhouden. 

Stap 5: Wedstrijden en trainingen 
De voorlaatste stap houdt vooralsnog in dat er per woensdag 7 juli 2021 weer wedstrijden gespeeld mogen worden, binnen en buiten, zowel door volwassenen als kinderen. Vanzelfsprekend mag er dan ook weer getraind worden, zonder de 1,5 meter afstandsregel. 

Laten we hopen dat dit werkelijkheid wordt en alle verenigingen daarmee de mogelijkheid krijgen om dit seizoen toch nog gebruik te maken van de zaal om te trainen én wellicht zelfs (vriendschappelijke) wedstrijden te spelen!  

Guido Davio, algemeen directeur: “We kijken ontzettend uit naar het moment dat we ook in de zaal de deuren gewoon weer kunnen openen, voor jong en oud. Zodat iedereen weer plezier kan hebben in het spelletje en weer samen kan zijn. Kortom, ik gun iedereen weer het verenigingsgevoel! Hopelijk is dit per woensdag 7 juli 2021 het geval en kunnen we ons goed voorbereiden op een mooi beachseizoen en na de zomer weer starten met een gewoon zaalseizoen waarin we wekelijks kunnen spelen!”