bron: Remko Kenter
bron: Remko Kenter
  • Publicatie 08-04-2021

Internationale samenwerking jeugd- en G-volleybal

De komende twee jaar gaan we samenwerken met vier Europese collega-volleybalbonden om het jeugd- en G-volleybal een flinke impuls te geven onder de naam Volleyball4All. Haakt jouw vereniging aan?

Onder de naam Volleyball4All gaan we samen de volleybalbonden uit België, Slovenië, Tsjechië en Noorwegen aan de slag om zoveel mogelijk jongeren en mensen met een verstandelijke beperking te betrekken bij het volleybal. Ook de Europese Volleybalbond (CEV) en sportkoepel NOC*NSF dragen bij. 

In 2020 namen we het initiatief om een projectaanvraag op te stellen om breedtesport verder te versterken. Bij de Europese Unie werd een subsidieaanvraag ingediend als onderdeel van het Erasmus+ programma. Deze werd gehonoreerd, waarmee ook budget beschikbaar is gekomen om verschillende jeugdprogramma’s verder te ontwikkelen. Een bijzondere prestatie, aangezien slechts 315 van de 1100 aanvragen is goedgekeurd, waarvan maar negen uit Nederland. 

Wat bereiken we met Volleyball4All? 
Het Volleyball4All project heeft als doel het verhogen van de fysieke deelname onder jongeren in Europa en het stimuleren en betrekken van mensen met een verstandelijke beperking. Het Volleyball4All project bestaat uit het ontwikkelen, testen en implementeren van een aantal volleybal activiteiten dat samen met de andere landen wordt opgepakt.  

  • Met Heroes on Tour willen we jeugd in het onderwijs inspireren over het belang van sporten en een gezonde leefstijl. Topsporters bezoeken scholen om daar een presentatie te geven wat het betekent om een gezonde leefstijl te hebben en verzorgen een volleybalclinic. 
  • De Volleybalspeeltuin zal de jongste jeugd in de leeftijd van 4-6 jaar brede motorische vaardigheden bijbrengen op de vereniging en ze daarmee interesseren voor het volleybal op de club.  
  • Voor de jeugd in de leeftijd 6-12 jaar zal Action Volley als aanbodsvorm verder ontwikkeld worden, waarbij ook gekeken wordt naar brede motorische scholing en het actief betrekken van de jeugd bij de vereniging.  
  • SchoolVolley+ zal zorgen voor deelname aan de sport op scholen op naschoolse tijdstippen voor 6-12 jarigen om ze daarna de weg naar de vereniging te laten vinden.  
  • De ontwikkeling van G-Volleybal aanbod zorgt voor een grotere inclusieve deelname in de volleybalsport van mensen met een mentale beperking. 
  • Door scholing van het technisch kader op deze activiteiten zal de volleybal infrastructuur een boost krijgen. Deze scholing vindt plaats door middel van workshops en e-learning modules die ontwikkeld gaan worden.  
  • Verder zorgen de internationale bijeenkomsten met de andere volleybalbonden voor het stimuleren en vergroten van kennisuitwisseling en wordt gebouwd aan een sterker Europees en internationaal netwerk om de volleybalsport in de breedste zin te ontwikkelen.  

Wat betekent dat voor volleybalverenigingen in Nederland? 
Met de ontwikkeling van dit aanbod en scholingen voor technisch kader, kunnen volleybalverenigingen werken aan het vergroten van deelname van jongeren, met een nadruk op breed motorische ontwikkeling, wat uiteindelijk ten goede komt van de volleybalsport. Er zullen diverse online manuals en pakketten beschikbaar worden gesteld om dit aanbod op te kunnen pakken. Wil jij als vereniging aanhaken bij een of meerdere van deze producten, laat het dan weten aan Dorien Tenhaeff via dorien.tenhaeff@nevobo.nl.