www.pixabay.com
www.pixabay.com
  • Publicatie 06-04-2021

Update financiële overheidsregelingen

Het coronavirus heeft een grote financiële impact, ook op de sport. Ter ondersteuning van de sport zijn er vanuit de overheid diverse financiële regelingen beschikbaar gesteld. Maak er gebruik van!

Om de verenigingen financieel te ondersteunen zijn er de afgelopen maanden verschillende financiële overheidsregelingen beschikbaar gesteld. De TASO- en de NOW-regeling zijn inmiddels gesloten voor Q4 2020, maar vanaf 17 mei (streven) kunnen verenigingen hun aanvraag indienen voor de NOW en TASO Q1 2021. Noteer de datum alvast in de agenda. De TVS- en TVL-regeling zijn nog geopend voor aanvragen. Wat alle regelingen inhouden, wanneer ze opengaan en hoe je een aanvraag kunt indienen, vind je hieronder.

Oproep: maak gebruik van de beschikbare overheidsregelingen 
om gezamenlijk de sport financieel gezond te houden.

BINNEKORT OPEN VOOR AANVRAGEN

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 5.0

Open voor aanvragen: (streven) 17 mei 2021

Veel clubs hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers of administratief personeel. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht.

De overheid streeft ernaar dat clubs, en overige rechthebbenden, van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021 een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor de vijfde aanvraagperiode (april, mei en juni 2021).

TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q1-2021

Open voor aanvragen: 17 mei 2021

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Lees meer over de TASO-regeling voor het tweede en derde kwartaal.

Binnenkort volgen aanvullende regelingen voor de sportsector voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 12 juni 2021. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli tot en met 20 september 2021.

OPEN VOOR AANVRAGEN

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Als er door corona een liquiditeitsprobleem is ontstaan, zou dat opgevangen kunnen worden door bij de eigen bank een aanvraag in te dienen voor een tijdelijke lening, een zogenaamd Noodkrediet. De bank zal een borgstelling van de club vragen, omdat zij de zekerheid wil dat de lening wordt terugbetaald. Voor die borgstelling kunnen sportverenigingen bij SWS terecht.

Meer informatie SWS

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021

Aanvraag open tot 30 april, 17.00 uur

De TVL-regeling is bedoeld voor mkb-ondernemers die door toedoen van het coronavirus veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Is er bij jouw club sprake van minimaal 30% omzetverlies in de periode januari, dan is de TVL een mogelijk interessante regeling voor jouw vereniging. Vanaf 15 februari 2021 kan hiervoor bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de aanvraag ingediend worden.

Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% van de vaste lasten met een minimum van €1.500 en tot een maximum van €330.000. Bij 100% omzetverlies loopt het subsidiepercentage op naar 85%.

Op 21 januari zijn uitbreidingen voor de TVL aangekondigd. Deze uitbreidingen zijn nog niet verwerkt. Tot dat moment worden aanvragen nog beoordeeld aan de hand van de ‘oude’ criteria. Verenigingen die voor die update een aanvraag hebben ingediend hoeven niets te doen want de subsidie wordt automatisch gecorrigeerd. Ook in het tweede kwartaal van 2021 blijft de TVL bestaan. Je kunt tot 30 april 2021 17:00 uur TVL Q1 2021 aanvragen.

Vraag TVL aan

TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q4-2020

Aanvraag open tot en met 3 mei

Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor verenigingen. Daarom heeft de overheid de TVS bedacht met het doel om te stimuleren dat verhuurders (meestal gemeenten) een deel van de huur aan sportclubs kwijtschelden.

Clubs kunnen de TVS dus alleen aanvragen als ze verhuurder zijn. Aanvragen kunnen van 9 maart t/m 3 mei 2021 worden ingediend. Heb je vragen over de kwijtschelding, neem dan contact op met je verhuurder (meestal de gemeente of sportbedrijf).

Vraag TVS aan

GESLOTEN

TASO: Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties Q4-2020

Aanvraag gesloten

Van 19 februari tot en met 5 april 2021 kunnen verenigingen steun aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.500 en maximaal €12.500. Het subsidiebudget voor Q4 bedraagt 29 miljoen euro.

Het is niet mogelijk om voor Q4-2020 gebruik te maken van zowel de TASO als van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Clubs die de TVL hebben aangevraagd maar waarbij nu blijkt dat de TASO aantrekkelijker is, kunnen de ingediende TVL intrekken en alsnog een TASO-aanvraag indienen.

Er wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021. Daarvoor is €75 miljoen vrijgemaakt.

Vraag TASO aan

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 4.0

Aanvraag gesloten

Veel clubs hebben personeel op de loonlijst staan. Denk aan trainers of administratief personeel. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Om clubs daarin te ondersteunen is de NOW-regeling bedacht. Via de NOW-regeling kunnen de loonkosten tot 85% gecompenseerd worden. Een tweede voorwaarde om NOW aan te kunnen vragen is dat er sprake is van minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie aangesloten maanden. Vanaf 15 februari tot 14 maart 2021 konden verenigingen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden januari t/m maart 2021. De NOW 4.0 is nu gesloten. De vijfde NOW-variant gaat naar verwachting open voor aanvragen per 17 mei. Zodra er meer bekend is, zullen wij hierover informeren. 

Meer info NOW 4.0

Wij houden je op de hoogte
Zodra je een aanvraag kunt indienen voor een van de overheidsregelingen, dan maken wij dit kenbaar via www.nevobo.nl. Uiteraard kun je zelf ook agenderen wanneer de regelingen beschikbaar zijn en je de aanvraag kunt indienen:

  • NOW 4.0: (gesloten)
  • TASO-Q4: 19 februari (gesloten)
  • TVS-Q4: 9 maart (gesloten)
  • TVL-Q1: 15 februari (gesloten)

Tool overheidsregelingen NOC*NSF
Bovengenoemde overheidsregelingen die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen zijn binnenkort beschikbaar. Via de tool met overheidsregelingen van NOC*NSF ontdek je snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt. NOC*NSF actualiseert deze informatie continu, dus wij adviseren om regelmatig terug te komen om te checken of er nog nieuwe mogelijkheden zijn.

Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Blijf als sportclub voldoen aan je betalingsverplichtingen, ook naar jouw sportbond, en vraag daarvoor vervolgens compensatie aan. Alleen op deze manier kunnen we de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk houden.

De hierboven geschreven informatie met betrekking tot de overheidsregelingen is geüpdatet per 3 februari. De tool is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari. De meest actuele informatie wordt zo snel mogelijk verwerkt in de tool door NOC*NSF.

Ga naar de tool overheidsregeling NOC*NSF