fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 23-03-2021

Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen per 1 juli

De WBTR treedt per 1 juli in werking waarvoor door verenigingen een aantal zaken goed geregeld moeten worden. Maar hoe organiseer je dit? Maak hiervoor gebruik van de beschikbare handvatten.

Wat verandert er?
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen.

Is het nodig om de statuten van de vereniging of stichting te wijzigen?
Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging of stichting bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast worden:

  • De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders.
  • De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk vijf  jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of tot de eerstvolgende statutenwijziging).

Mocht de vereniging de statuten moeten aanpassen, dan kan hiervoor het onderstaande model als basis worden gebruikt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; de Nevobo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden of fouten.

Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan de volgende maand zijn, maar ook pas over een jaar.

Raadpleeg de modelstatuten Nevobo

Ondersteuning
Wil je als vereniging of stichting ondersteuning bij het aanpassen van de statuten en/of de organisatiestructuur/governance dan kun je contact opnemen met de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, dit document legt de WBTR verder inhoudelijk uit.

Op WBTR.nl wordt eveneens een stappenplan en juridische ondersteuning aangeboden middels een af te sluiten abonnement. WBTR.nl is een initiatief van non-profit koepelorganisaties en grotere verenigingen om hun leden te ondersteunen. De komende tijd zullen wellicht meerdere initiatieven worden ontwikkeld om verenigingen en stichtingen te helpen met het voldoen aan de WBTR.

Webinar
In februari 2021 was er een webinar vanuit NOC*NSF voor sportbonden over de WBTR. Deze kun je hieronder bekijken. Ook zijn er diverse bestanden gedeeld tijdens de webinar, waaronder de presentatie. Deze kun je hieronder downloaden.


Downloads
Download Presentatie WBTR 2021
Download Q&A WBTR-webinar Sportbonden
Raadpleeg de behoeftetest bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer weten over de WBTR? Kijk dan op de website over de WBTR en/of op de website van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Daarnaast heeft NOC*NSF op de website 'Clubbase' meer informatie staan over de WBTR.