fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 25-02-2021

Uitnodiging: onderzoek sportinnovatiemonitor

Innovatie is van groot belang voor de sport, vooral nu met corona. Daarom zijn wij benieuwd hoe innovatief onze sport is, ook ten opzichte van andere sporten. Jij ook? Neem deel aan het onderzoek.

In welke mate is jouw vereniging actief bezig met innovatie en vernieuwing? Hoe zet jouw vereniging innovatie in om bijvoorbeeld sportprestaties, sportplezier of de toegankelijkheid te bevorderen? Om antwoorden op deze vragen te verzamelen en om inzicht in innovatie binnen de sportsector te krijgen, is een nieuw initiatief gestart: de sportinnovatiemonitor. Met deze resultaten kunnen we de sportsector vergelijken met andere sectoren en uiteindelijk ook met landen. Ook binnen de sector kan daarmee de mate van innovatie vergeleken worden tussen diverse vormen van sport en bewegen.

Ben jij ook benieuwd hoe onze sport het doet ten opzichte van andere sporten? Doe dan mee aan het onderzoek!

Innovatie van groot belang
Door de uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt, is innovatie van groot belang voor de overlevingskansen van sportorganisaties. Om een beter beeld te krijgen van innovatie binnen onze volleybalverenigingen in Nederland, willen we je vragen mee te doen aan de sportinnovatiemonitor. Ook als jouw vereniging minder actief op het gebied van innovatie, draagt jouw medewerking bij aan een betere beeldvorming hiervan in de sportsector.

Vul de vragenlijst van de sportinnovatiemonitor in!

Als ‘sport het vermogen heeft om de wereld te veranderen’ (Nelson Mandela, 1995), dan kan het veranderen van sport – door sportinnovatie – substantieel bijdragen om die ambitie te verwezenlijken.

Invullen vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst duurt circa 15 minuten en de vragenlijst kan desgewenst verspreid over de tijd worden ingevuld. Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 21 maart. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld door het onderzoeksteam en anoniem verwerkt.

Bedankt voor je deelname!

Deze monitor wordt op verzoek van Sportinnovator uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en het Mulier Instituut.