fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 20-11-2020

Deel teamgelden wordt gerestitueerd

De Nevobo heeft vanmiddag haar verenigingen geïnformeerd dat een deel van de teamgelden die zijn afgedragen in dit kalenderjaar wordt gerestitueerd.

Door de overheidsmaatregelen m.b.t. het coronavirus konden in de tweede helft van het vorige seizoen (2019-2020) en in het eerste deel van het huidige seizoen (2020-2021) wedstrijden niet plaatsvinden. De Nevobo vindt het rechtvaardig om vanwege dit gegeven een deel van de teamgelden naar rato terug te storten naar de verenigingen.

Continuïteit volleybal met elkaar waarborgen in bijzonder jaar

2020 is op veel manieren een bijzonder jaar. Direct en indirect zijn sporters en sportverenigingen geraakt door het coronavirus. Als vereniging werden we in het voorjaar geconfronteerd met het feit dat de competities abrupt tot een einde kwamen. Na een zomer vol buitenvolleybal begon dit najaar het zaalseizoen weer. Het is indrukwekkend om te zien hoe de volleybalsport zich sinds dit voorjaar steeds weer heeft weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden, protocollen en toegestane groepsomvang. De Nevobo prijst zich gelukkig dat de meeste trainingen voor jeugd momenteel gelukkig nog doorlopen.

Helaas liepen de besmettingscijfers dit najaar weer op, en zag het Kabinet zich genoodzaakt alle competities wederom stil te leggen. Op 6 november jl. heeft de Nevobo moeten besluiten dat er dit kalenderjaar geen wedstrijden meer voor de Topdivisie en lager worden georganiseerd.

De Nevobo wil ervoor zorgen dat de continuïteit van het volleybal met elkaar gewaarborgd blijft en is daarom gaan onderzoeken hoeveel van de betaalde teamgelden terug kan vloeien naar de verenigingen. Het doel hiervan is om de druk en de last van de gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk te verdelen.

Deel teamgelden wordt naar rato gerestitueerd

Na instemming van de Financiële Commissie en de Bondsraad van de Nevobo, is er een oplossing gevonden, die vandaag is gecommuniceerd naar alle volleybalverenigingen.

In deze oplossing wordt een onderscheid gemaakt tussen de tegemoetkoming voor het einde van vorig seizoen en de tegemoetkoming voor de eerste helft van het huidige seizoen.

  • Over de relatief korte periode waarin eind vorig seizoen niet kon worden gespeeld kan € 90.000,- worden verrekend met de verenigingen.
  • Voor de huidige seizoenshelft wordt € 372.565,- naar rato gerestitueerd naar de verenigingen. Uitleg: 70% van de teamgelden is nodig voor de dekking van personeelskosten en overige vaste lasten. 30% van de teamgelden bestaat uit variabele kosten. Deze 30% wordt gebruikt voor de berekening van de gedeeltelijke restitutie, naar rato van het aantal niet gespeelde wedstrijden. Er is één berekening voor alle verenigingen en voor het totaal van de verenigingen. Er is geen onderscheid gemaakt naar de individuele teams. Gemiddeld hebben teams in de eerste seizoenshelft 7 wedstrijden niet gespeeld. Dit betekent dat 30% * (7/11) = 19% van het betaalde teamgeld per vereniging in de eerste helft van het seizoen 2020-2021 wordt gecompenseerd.

Alle verenigingsbesturen zijn vandaag geïnformeerd met een uitgebreide toelichting en berekening. De compensaties worden volgende maand verwerkt.

Compensatiemogelijkheden verenigingen via overheid

Vanuit het Kabinet wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw steunpakket voor sportverenigingen. In dit pakket komt 60 miljoen euro. Er wordt op dit moment uitgewerkt onder welke voorwaarden verenigingen deze compensatie kunnen gaan aanvragen, en de Nevobo helpt hieraan mee. “Bondsafdrachten”, zoals teamgelden en contributie worden onderdeel van de compensatie bij de verenigingen. De Nevobo zal op nevobo.nl en via updates per mail de verenigingen blijven wijzen op deze mogelijkheden en waar mogelijk ondersteunen bij de aanvragen. Op dit moment is er een overzicht van de verschillende aanvraagmogelijkheden geplaatst op deze pagina.