Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 16-11-2020

Maximum groepsgrootte voor senioren van 2 naar 4

Vanavond werd bekendgemaakt dat de maximum groepsgrootte voor senioren wordt versoepeld van 2 naar 4 personen. De overige maatregelen voor sport blijven van kracht tot in ieder geval begin december.

Zoals aangekondigd worden vanaf 19 november 00.00 uur de verscherpte maatregelen van 4 november met betrekking tot de groepsgrootte voor senioren versoepeld van 2 naar 4 personen. De overige maatregelen die gelden per 14 oktober blijven van kracht tot in ieder geval begin december, dan beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. Dit houdt per 19 november 00.00 uur het volgende in: 

Voor senioren 

  • Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximum groepsgrootte van 4 (was maximaal 2 personen) personen (exclusief trainer, mits de trainer zich buiten het veld begeeft) met continue inachtneming van 1,5 meter afstand. 
  • Voor binnensport geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, inclusief trainers en begeleiders. 
  • Meerdere groepjes naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen en continu 1,5 meter onderlinge afstand houden.

Voor jeugd  

  • Kinderen en jeugd tot 18 jaar mogen ‘gewoon’ trainen, zij hoeven hierbij in het veld geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 
  • Kinderen en jeugd tot 18 jaar houden wel 1,5 meter afstand tot de trainer. 
  • Alle spelers die ingedeeld zijn bij een jeugdteam mogen daar ook in meetrainen. Dit geldt dus ook voor dispensatiespelers van 18 jaar of ouder. Tijdens de training worden voor hen de regels voor de jeugd gehanteerd. Let op: Gemeentes kunnen hiervoor afwijkende, strengere, richtlijnen hanteren. De richtlijn van de gemeente gaat hierbij altijd vóór wat er vanuit de Nevobo geschreven wordt. 
  • Onderlinge wedstrijden binnen de club tot 18 jaar (inclusief dispensatiespelers) zijn toegestaan. 
  • Na afloop van de training geldt wel het maximum van 4 (was maximaal 2 personen) voor de groepsgrootte voor jeugd van 13 jaar en ouder. 

Voor senioren en jeugd 

  • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte en voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van 4 personen. Jeugd en kinderen tellen in dit geval dus mee in het maximum aantal van 30 personen per afzonderlijke ruimte. 

Protocol verantwoord sporten en FAQ NOC*NSF en FAQ Indoor Volleybal 
Op basis van de teruggedraaide maatregelen die per 14 oktober van kracht zijn, wordt het protocol verantwoord sporten, de FAQ NOC*NSF en FAQ Indoor Volleybal zo snel mogelijk geüpdatet. Houd www.nevobo.nl en de social media in de gaten om op de hoogte te blijven. 

Blijf bewegen! 
Binnen de geldende maatregelen is er gelukkig nog ruimte om te sporten, ook voor ons. De overheid heeft er bewust voor gekozen om sporten voor volwassen niet te verbieden, omdat zij zich ervan bewust zijn dat ook sporten en bewegen voor iedereen belangrijk is en blijft, mits een ieder zich houdt aan de gestelde richtlijnen. Net als de maatregelen van de afgelopen maanden, is de lijn die we nu hanteren in samenspraak met andere sportbonden, NOC*NSF en het Ministerie van VWS tot stand gekomen. 

Ondertussen blijven we gezamenlijk met bovengenoemde partijen het gesprek voeren over het verantwoord verruimen van de maatregelen voor de Nederlandse topcompetities en de breedtesport.

Inspiratie voor trainingen 18 jaar en ouder 
Om een training te kunnen verzorgen in groepjes van maximaal 4 personen met 1,5 meter afstand hebben wij een overzicht met tips en voorbeelden voor spel- en oefenvormen samengesteld speciaal voor onze trainers. Maak er gebruik van! 

Raadpleeg Tips voor spel- en oefenvormen 

Ook John Stubbe heeft namens VollinGo handige tips voor spel- en oefenvormen samengevoegd tot een document. Hij zegt hierover het volgende: “Ik raad iedereen aan om deze vormen als basis te gebruiken. En laat vooral ook je creativiteit de vrije loop. Daarom is er ook een open blad aan het einde. Hier heb je je schetsblad, dan kun je lekker zelf kliederen. Print het 30 keer uit en ga je gang. En als je iets leuks hebt, deel het met elkaar.”  

Raadpleeg Tips voor spel- en oefenvormen van VollinGo