fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 04-11-2020

Update landelijk protocol en FAQ NOC*NSF

Het landelijk protocol verantwoord sporten en de FAQ NOC*NSF is geüpdatet op basis van de afgekondigde aanvullende maatregelen die ingaan per 4 november 22.00 uur.

Tijdens de persconferentie op dinsdag 3 november werd bekendgemaakt dat per woensdag 4 november 22.00 uur voor in ieder geval twee weken strengere maatregelen voor senioren van kracht zijn. Dit houdt onder andere in dat de groepsgrootte voor senioren wordt teruggebracht van 4 naar 2 personen, exclusief trainer. Het spelen van 2 tegen 2 is daarmee helaas niet mogelijk, want feitelijk gezien is er dan sprake van een groepsgrootte van meer dan 2 personen. Wel mogen er meerdere groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden, er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen. Zie verder het protocol verantwoord sporten.

Na deze twee weken (verwachting 19 november) gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Afhankelijk van de ontwikkelingen, is de inzet van de sport om vanaf dan, en zo mogelijk eerder, weer gewoon te mogen trainen.  

Raadpleeg het landelijke protocol verantwoord sporten om te voldoen aan alle gestelde richtlijnen. In de FAQ NOC*NSF vind je antwoorden op de meestgestelde vragen. Je vindt de verwijzingen hieronder.

Landelijk protocol geüpdatet 
Om als sportvereniging te voldoen aan alle gestelde richtlijnen is het landelijk protocol verantwoord sporten NOC*NSF geüpdatet. Lees deze goed door. 

Raadpleeg landelijk protocol verantwoord sporten 

FAQ NOC*NSF 
Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in meerdere categorieën. Deze FAQ wordt doorlopend gewijzigd. 

Raadpleeg FAQ NOC*NSF 

FAQ Indoor volleybal 
De FAQ wordt naar verwachting deze week gepubliceerd. Een veelvoorkomende vraag met betrekking tot jeugd en dispensatie beantwoorden we graag nu al. 

Regels jeugd en dispensatie blijven ongewijzigd 
Jeugd tot 18 jaar mag wel ‘gewoon’ blijven sporten in teamverband en zijn wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan. Als een speler van 18 jaar of ouder onderdeel uitmaakt van het jeugdteam, dan worden tijdens de training dezelfde regels gehanteerd als voor een jeugdspeler. Let wel, sommige lokale overheden en veiligheidsregio’s hanteren de leeftijdsgrens van 18 jaar zeer strikt. Lokale verordeningen overrulen de dispensatieregeling.  

Wij staan voor je klaar! 
Heb je vragen over de inhoud van het protocol? Neem dan contact op met de medewerkers wedstrijdwezen uit jouw regio. Mocht je bij het maken van de afspraken met je gemeente vragen hebben of vastlopen, de accountmanagers van de Nevobo uit jouw regio helpen je graag. Voor algemene vragen over de toepassing van het protocol kun je contact opnemen met Janine Pleizier via janine.pleizier@nevobo.nl.