Foto door: Nina Erkens, albatros-amsterdam.nl
Foto door: Nina Erkens, albatros-amsterdam.nl
  • Publicatie 20-10-2020

Volleyballen onder een gedeeltelijke lockdown

De aangekondigde maatregelen per 14 oktober resulteerden in een flinke uitdaging voor vele verenigingen. Volleybalvereniging Albatros uit Amsterdam vertelt hoe zij dit hebben ‘aangevlogen’.

Maximale groepsgrootte van 4 personen voor 18 jaar en ouder, 30 personen maximaal in een zelfstandige ruimte (bij senioren of combinatie senioren met de jeugd), volleybalcompetitie stilgelegd, maar onderlinge wedstrijden binnen de vereniging door de jeugd zijn nog wel toegestaan. Alles om de sociale contacten en reisstromen te beperken om het coronavirus de kop in te drukken. Al deze maatregelen zorgden (en voor sommigen verenigingen zorgen ze nog steeds) voor de nodige uitdagingen binnen besturen van onze volleybalverenigingen: ‘Kunnen we op een verantwoorde wijze aanbod blijven doen aan onze leden? En hoe zorg ik er vervolgens als vereniging voor dat iedereen met de gestelde aanvullende maatregelen veilig kan sporten?’

De week van Albatros
Albatros uit Amsterdam heeft razendsnel ingespeeld op de nieuwe afgekondigde coronamaatregelen die ingingen per 14 oktober. Achtergrond: Albatros is de afgelopen 12 jaar uitgegroeid naar een vereniging met 6 damesteams, 5 herenteams, 11 meidenteams, 4 jongensteams en nog een stuk of 10 CMV-teams. Heel veel expatleden. Eerst alleen onder de senioren, maar in toenemende mate ook de kinderen van de expats.

Dinsdagavond 13 oktober: persconferentie
Dinsdagavond 13 oktober was de persconferentie met de aankondiging van de nieuwe maatregelen. Eerste reflex bij het bestuur: “We moeten de jeugdtrainingen overeind houden.” Nog diezelfde avond werd per e-mail aan de Nevobo de vraag gesteld of het maximum van 30 personen per binnenruimte ook gold voor de jeugdtrainingen. Als dat wel het geval zou zijn moesten zij terug van 4 naar 3 velden door de hal met trenomatten in 3 delen te splitsen. Voor de senioren leek het een duidelijk verhaal: “The press conference this evening was clear: training and competition for adults is prohibited for at least 4 weeks", was op de site van Albatros te lezen.

Woensdag 14 oktober: definitieve voorstel
Woensdag overdag volgden ze het nieuws en lieten het even bezinken. Woensdagavond volgde een Zoommeeting van het bestuur en de TC-coördinator. Tijdens de meeting merkten ze dat het NOC*NSF protocol inmiddels aangepast was. Ze waren nog steeds niet zeker over de geldigheid van het maximum van 30 personen en besloten een schema te maken voor jeugd én senioren, uitgaande van 3 velden. Dus óók voor de senioren! Want waar eerder werd gedacht dat de senioren van Albatros de komende 4 weken niet meer zouden volleyballen, was dinsdagavond, kort na hun eigen publicatie over het niet doorgaan van de seniorencompetitie en -trainingen, al snel duidelijk geworden dat bij de uitwerking van de maatregelen door VWS en NOC*NSF de lijn is dat binnen alle sporten, ook volleybal, senioren met maximaal 4 personen mogen sporten, zij het met strenge richtlijnen.

Het maximum aantal van 30 personen waar nog steeds onduidelijkheid over was, betekende een drastische aanpassing van het trainingsschema en veel minder ruimte voor de senioren. Ze zouden de woensdagavonden (de vaste competitie-avond) moeten bij-huren en de senioren over 2 avonden verdelen. Ook besloten zij elke zaterdag onderlinge wedstrijden van de eigen jeugd te organiseren waarbij de A-, B- en C-jeugd de rol van scheidsrechter op zich neemt, mits zij zelf op dat moment niet hoeven te spelen.

Na de bestuursmeeting op Zoom bleek de Amsterdamse noodverordening al online te staan en hadden ze ook tijd om de aanpassingen in het NOC*NSF protocol beter te lezen. Nieuwe info: een trainer buiten het veld telt niet mee bij de groepsgrootte van 4 voor senioren en het maximum van 30 geldt niet tijdens jeugdtrainingen (ook al beweert de managementsamenvatting op Amsterdam.nl van wel). Er volgden wat snelle schakelingen, waarna om half een 's nachts het definitieve voorstel op tafel lag: jeugdtrainingen gewoon doorzetten, trainingsgroepen van de senioren splitsen in groepen van 4 en de trainingstijd per senior halveren.

Donderdag 15 oktober: tijd voor communicatie met de leden
Donderdag werd de communicatie voorbereid. De voorzitter schreef het concept voor de mededeling aan de leden. Als gebruikelijk zowel in het Nederlands als in het Engels voor alle expats. Die dag werden ook alle andere Amsterdamse verenigingen per e-mail ingelicht over de speurtocht in de protocollen en reglementen. Donderdagavond kwam het eerste trainingsschema voor de senioren op tafel. Belangrijkste kenmerk: zoveel mogelijk groepjes van 4 uit hetzelfde team op 2 velden naast elkaar plannen. De trainer kan dan tussen beide velden de oefeningen uitzetten.

Vrijdag 16 oktober: trainingsschema gereed en onderlinge wedstrijden jeugd!
Vrijdagochtend werden de puntjes op de ‘i’ gezet. Het trainingsschema kreeg wat fine-tuning. Zorgen dat trainers die zelf ook spelen of die meer trainingen verzorgen, aansluitende blokken hebben. Extra tijd van 5 minuten inbouwen tussen alle trainingstijden van de senioren voor uitloop en inloop. Bij de Gemeente Amsterdam in 1 hal een half uur extra huren om voor een trainingsgroep een splitsing in 3-en mogelijk te maken. De Nevobo werd ingelicht dat Albatros een paar zaterdagen onderlinge wedstrijden voor CMV en jeugd organiseert. De andere verenigingen met veel jeugd in de nabije omgeving hebben zij aangeraden hetzelfde te doen. Met alle seniorentrainers werd het Nevobo-document over trainingsvormen met 4 personen gedeeld.

Blijde reacties leden Albatros
Vrijdagmiddag om 3 uur werden de leden van Albatros ingelicht via de website en de app. Toen ontploften her en der de appgroepen van de teams. Kenmerkende reacties: "Top, dat we het stramme lijf in beweging kunnen houden", "Hey! That’s great news! Yes, I can come on Monday", "Moet wel weer even de knop omzetten, had me mentaal voorbereid op geen volleybal meer", "Mag ik ook meetrainen?" (oud lid wiens eigen training is stilgelegd). Leukste compliment voor alle betrokkenen kwam van de clubkadercoach: "Shit! Wat een vakwerk op zeer korte termijn."

Kortste reactie: "Jeeej!"

Wij staan voor je klaar!
Hopelijk biedt het verhaal van volleybalvereniging Albatros je inspiratie, maar we realiseren ons ook dat het verhaal niet alle uitdagingen zal wegnemen. Ook zijn er verenigingen die ervoor kiezen om al het aanbod voor senioren stil te leggen. Loop je tegen zaken aan, wil je even sparren, dan staan wij voor je klaar. Check onze pagina Organisatie indoor volleybal voor alle informatie en hulpmiddelen voor het organiseren van volleybal in coronatijden. Hier vind je onder andere het protocol verantwoord sporten, FAQ NOC*NSF, de volleybalspecifieke FAQ en nog veel meer. Ook vind je hier onze contactinformatie.

Ga naar Organisatie indoor volleybal