Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 16-10-2020

Onderzoek: gevolgen corona sportverenigingen

In opdracht van het ministerie van VWS, in afstemming met de VSG en NOC*NSF, houdt het Mulier Instituut voor de tweede keer een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de coronacrisis.

Het coronavirus heeft impact, ook op onze volleybalverenigingen. Om de totale impact te meten, houdt het Mulier Instituut voor een tweede keer een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de coronacrisis. De resultaten uit deze peiling laten zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. De cijfers en analyses van dit onderzoek worden door het ministerie van VWS betrokken bij de voorbereiding op het Wetgevingsoverleg Sport. Dit overleg vindt op 30 november plaats.

Oproep aan verenigingen: vul de enquête in voor woensdag 28 oktober!
Door het invullen van de vragenlijst kan er een beter beeld worden gecreëerd die betrekking heeft op de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd, op financieel en organisatorisch gebied. Het Mulier Instituut roept jullie namens NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en het ministerie van VWS, op om deze vragenlijst voor woensdag 28 oktober in te vullen in te vullen. De uitkomsten hiervan zijn van grote waarde.

De totale invultijd bedraagt zo’n 20 minuten en we vragen jullie maximaal 1 vragenlijst per vereniging in te vullen. Tijdens het invullen van de vragenlijst is het handig om enkele gegevens over de begroting van de vereniging bij de hand te hebben.

Ga naar de enquête