fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 22-09-2020

Tweede tegemoetkoming amateursportorganisaties

Amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19, kunnen hiervoor vanaf vandaag tegemoetkoming aanvragen.

Het kabinet heeft 44,5 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de regeling 'Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II'. Deze tweede tegemoetkoming is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

Op 17 juni berichtten wij al over de TASO-regeling van het kabinet waarbij verenigingen een aanvraag konden doen. Er is nu een tweede regeling beschikbaar gesteld.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten in de periode waarin de verenigine ten minste 20% minder omzet had. Er kan voor 2 perioden een tegemoetkoming aangevraagd worden:

  • Periode 1: van 1 maart tot en met 31 mei 2020
  • Periode 2: van 1 juni tot en met 31 augustus 2020

Voorwaarden
Er gelden voor verenigingen die eerder een tegemoetkoming hebben ontvangen, zoals de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of een tegemoetkoming voor uw personele lasten, enkele voorwaarden. 

Een vereniging dient binnen categorie A of B te vallen. De categorieën staan hieronder uitgelegd:

  • Categorie A: Amateursportorganisatie met doorlopende lasten van meer dan €500 en minder dan €4.000 in een periode.
  • Categorie B: Amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste €8.000 in een periode, na aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Doorlopende lasten
De tegemoetkoming is bestemd voor de doorlopende lasten van een vereniging. Dit zijn de lasten voor gas, water of licht, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of andere kosten gerelateerd aan leningen en verzekeringen, personele lasten en onderhoud die direct betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie van de aanvrager in periode 1 of periode 2. Let op: huurverplichtingen zijn uitgesloten.

Aanvraag indienen
De aanvraag voor deze tegemoetkoming kan tussen 22 september en 11 oktober worden ingediend. Alle aanvragen die binnen de aanvraagtermijn worden ingediend, worden gelijk behandeld. Het moment van ontvangst is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming. Bij overschrijding van het budget van 44,5 miljoen euro vindt een loting plaats onder alle juiste en volledige aanvragen. Neem daarom de tijd om de aanvraag goed in te dienen.

Meer informatie over de regeling vind je in de publicatie in de Staatscourant. Het aanvraagformulier vind je hier.