FotoHoogendoorn.nl
FotoHoogendoorn.nl
  • Publicatie 07-09-2020

Zij-instroom 3e divisie en promotieklasse

Het is mogelijk om in te stromen in de 3e divisie en de promotieklasse. Voor vrije inschrijving 1e klasse en lager is een voorstel neergelegd, het is nu niet haalbaar de PD-regeling te publiceren.

Tijdens de Bondsraad van juni 2020 is het voorstel ‘Uitgangspunten “zij-instroom” tbv P.3.2 Promotie- / degradatieregeling’ aan bod gekomen. De uitkomst van het gesprek in de Bondsraad was om hier met een afvaardiging van de Bondsraad nog nader naar te kijken, met als voornaamste aandachtspunten:

  • te bekijken of de belemmeringen voor jeugd in doorstroom naar senioren ook weggenomen kunnen worden
  • te bekijken of de voorgestelde systematiek eenvoudiger zou kunnen zonder daarbij de objectieve criteria en toetsingsmogelijkheden los te laten. 

Om aan het 1e punt invulling te geven is er een voorstel neergelegd voor vrije inschrijving van teams in de 1e klasse en lager. Omdat dit een aanzienlijke wijziging is t.o.v. de systematiek zoals we die nu kennen, hechten we er aan ook verenigingen de gelegenheid te geven hierop te reageren. De komende periode zullen wij verenigingen daarom benaderen met de vraag hun reactie op dit voorstel te geven. Hierover binnenkort meer.

Dit betekent ook dat het niet haalbaar is om nu de PD-regeling voor 1e klasse en lager te publiceren. In afstemming met Bondsbestuur en Bondsraad is besloten de publicatie van de PD-regeling voor dit seizoen uit te stellen tot half oktober.

Zij-instroom 3e divisie en promotieklasse
Voor 3e divisie en promotieklasse is het oorspronkelijke voorstel voor zij-instroom, zoals in de Bondsraad van juni 2020 gepresenteerd, overeind gebleven en aangenomen door de Bondsraad. Voor deze niveaus zijn er jaarlijks diverse verzoeken van verenigingen om ‘nieuwe’ teams in te kunnen delen. Teams met spelers die in het verleden op een bepaald (hoger) niveau hebben gespeeld, die zijn gestopt vanwege uiteenlopende redenen en het volleybal nu weer op willen pakken. Met deze zij-instroom-mogelijkheid wordt invulling gegeven aan een behoefte die er nu is om deze teams direct op hun juiste niveau in te kunnen delen in plaats van ze onderaan de piramide te laten beginnen.

In eerdere sessies over flexibilisering van de competities die in het land zijn geweest was de mening van verenigingen dat hier zeker gehoor aan gegeven moet worden, maar dat deze teams wel moeten laten zien dat ze thuis horen op dat niveau door deel te nemen aan de bestaande PD-wedstrijden.

De exacte uitwerking van de zij-instroomregeling wordt gelijktijdig met de PD-regeling medio oktober gepubliceerd.