Beroepscode NLCoach
Beroepscode NLCoach
  • Publicatie 03-09-2020

Trainers en coaches onder vergrootglas

Je hoort steeds meer over misstanden door trainers in de sport. Dit maakt dat je als trainer, meer dan je misschien gewend was, onder een vergrootglas ligt.

Wees daarom bewust van je verantwoordelijkheid die tegelijkertijd een kwetsbaarheid met zich meebrengt, voor spelers maar ook voor jezelf.

Nieuw seizoen
We staan aan de start van een nieuw zaalseizoen. Na een lange periode van stilzitten, ga je vol energie jouw spelers of speelsters beter maken, om uiteindelijk met veel plezier zo hoog mogelijk te eindigen. Daarbij hou je rekening met drijfveren, mogelijkheden en context. Een belangrijke en verantwoordelijke taak die veel waardering verdient. Als trainer-coach heb je grote invloed op het plezier wat je spelers of speelsters beleven in de sport en nog breder de ontwikkeling die zij als mens doormaken waar sport een bijdrage aan levert. Dit brengt tegelijkertijd met zich mee dat door alle misstanden in de sport die de afgelopen periode aan het licht zijn gekomen, je als trainer onder het vergrootglas ligt.

Vizier gericht op de trainer
De opinie richt haar vizier op jou, de trainer. Waar je voorheen de enige expert was binnen het veld, kijkt de opinie, door onder andere de opkomst van social media, met je mee. De sportwereld kent hierdoor steeds meer deskundigen. De tijd waarin je enkel hoefde te vertrouwen op eigen intuïtie ligt inmiddels al ver achter ons. Ondanks dat dit een goede ontwikkeling is, maakt dit je als trainer kwetsbaarder en daar ligt dan ook voor ons als sportbond een verantwoordelijkheid. We streven allemaal naar een plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat voor onze spelers en speelsters en voor jou. In het zoeken hoe je hier als trainer-coach optimaal aan bij kunt dragen helpt de beroepscode voor trainers-coaches je. Daarom maken we je bewust van deze beroepscode.

Beroepscode van NLCoach
De beroepscode van NLCoach biedt houvast voor kwaliteit en sportmoraal. De beroepscode geeft gedragsregels en aanbevelingen waaraan trainers en coaches zich in hun dagelijks werk dienen te houden.

Raadpleeg de beroepscode van NLCoach

Blijf bewust van je eigen gedrag en kwetsbaarheid.