fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 07-07-2020

Protocol Verantwoord Sporten aangescherpt

Per 30 juni is het Protocol Verantwoord Sporten op enkele punten aangescherpt. Om verenigingen in deze aanscherpingen te ondersteunen is de Handreiking publiek bij sportwedstrijden gepubliceerd.

Protocol Verantwoord Sport aangescherpt
Op basis van de informatie vanuit de Rijksoverheid en de daaruit volgende noodverordeningen is het Protocol Verantwoord Sporten per 30 juni aangescherpt. De aanscherpingen zijn met name van invloed op de bepalingen over de 1,5 meter afstand, maximum bezoekersaantallen per accommodatie en de stromen van toeschouwers en publiek. Lees hieronder de aangescherpte versie.

Protocol Verantwoord Sporten

Handreiking publiek bij sportwedstrijden
Voor de verenigingen leiden de aanscherpingen per 30 juni in het protocol Verantwoord Sporten tot vragen hoe daarmee om te gaan op de accommodatie. Om de verenigingen daarin te ondersteunen is een Handreiking publiek bij sportwedstrijden opgesteld over de spelregels, belangrijkste vragen en tips daarvoor.

Raadpleeg 'Handreiking publiek bij sportwedstrijden'

Deze handreiking is ook toegevoegd aan de pagina’s ‘Organiseer outdoor volleybal’ en 'Organisatie indoor volleybal’

Vragen?
Bij vragen kun je contact opnemen met Janine Pleizier via janine.pleizier@nevobo.nl.