fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 21-04-2020

Topdivisie: voorwaarden en spelregels 2020-2021

De voorwaarden en spelregels voor het nieuwe seizoen van de Topdivisie zijn bekend.

Op 31 maart maakte de Nevobo bekend vanaf het seizoen 2020-2021 een extra Topdivisiepoule van twaalf teams in te voeren (voor zowel heren als dames). Deze maatregel werd genomen om voor zoveel mogelijk teams recht te doen aan hun prestaties in het, door de coronacrisis, abrupt beëindigde seizoen 2019-2020. De afgelopen weken heeft de Nevobo intensief contact gehad met de Topdivisieverenigingen over de voorwaarden en spelregels die horen bij het een-na-hoogste clubniveau. Ook is er gesproken met de Werkgroep Arbitrage over de inzetbaarheid en belastbaarheid van het nationale scheidsrechterskorps. Uit deze overleggen zijn de volgende besluiten voortgekomen:

  • De Topdivisie wordt gespeeld conform de spelregels van de 1e divisie en lager; het toepassen van Eredivisieregels is onmogelijk gezien de schaarste aan scheidsrechters op dit niveau. Het opleiden van de benodigde 30 nieuwe Topdivisiescheidsrechters is niet realistisch voor het nieuwe seizoen, zeker niet gezien de huidige overheidsmaatregelen. Hiermee wordt binnen de Topdivisie weer gebruik gemaakt van de door de meeste teams gewenste wisselmogelijkheden. Wel wordt het mogelijk gemaakt om binnen de Topdivisie met 14 spelers te spelen.
  • Organisatorische voorwaarden / zaaleisen blijven conform Topdivisie, waarbij verenigingen op onderdelen dispensatie kunnen aanvragen. Hiermee blijft de uitstraling voor de teams die uitkomen in de Topdivisie geborgd, maar krijgen teams ook de kans daar naartoe te groeien.
  • Er wordt gespeeld volgens het reguliere format (12 teams – volledige competitie). Na het reguliere seizoen wordt er gestreden om het algeheel Topdivisiekampioenschap, volgens een nader te bepalen format.
  • De teamgelden voor de Topdivisie worden aankomend seizoen verlaagd naar € 3.350,-.

Herstructurering competitiepiramide
Na de aanpassingen binnen de Topdivisie werkt de Nevobo de komende periode verder aan de herstructurering van de competitiepiramide, waarbij het de ambitie is deze volgende aanpassingen door te voeren vanaf seizoen 2021-2022. In de Bondsraad van juni zal de vernieuwde competitiepiramide, samen met onder meer een nieuwe promotie / degradatie regeling voor de Topdivisie, worden vastgesteld.