fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 10-04-2020
  • Rotterdam Sportsupport

Wel of niet contributie innen?

Nu sportactiviteiten stilliggen door de coronamaatregelen staan leden en sportverenigingen voor een dilemma: het wel of niet laten doorlopen van lidmaatschappen en contributie-inning.

Dit artikel van Rotterdam Sportsupport beschrijft het dilemma vanuit verschillende perspectieven en geeft je handvatten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Bestuurders: contributie wel of niet innen
Op dit moment zetten bestuurders van sportverenigingen zich misschien wel meer dan ooit in om de vereniging door deze crisis heen te helpen. De goedwillende bestuurder denkt mee met haar leden en overweegt misschien om de contributie stop te zetten of lidmaatschappen te bevriezen. Let op, want deze goede bedoelingen kunnen zomaar eens slecht uitpakken! Een besluit om de contributie stop te zetten moet eigenlijk genomen worden door de algemene ledenvergadering (ALV). Laat het nu zo zijn dat het organiseren van de ALV in deze tijd de nodige uitdagingen heeft. Het stopzetten van de contributie heeft namelijk tot gevolg dat de club één van de grootste inkomstenbronnen mist. Hoewel er in deze periode op sommige posten minder kosten zijn, loopt een groot deel van de kosten gewoon door. In de begroting is rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Het stopzetten of verlagen van de contributie valt NIET onder omzetdaling omdat het een initiatief is van de vereniging. Om deze reden kan het gevolgen hebben voor de landelijke maatregelen die de overheid nu aanbiedt (NOW, TOGS, etc.). Op korte termijn kan de contributiestop dus een verbetering of oplossing lijken, maar op langere termijn kan het in grotere zorgen resulteren. In dit artikel lees je meer over de financiële maatregelen die je als club al kunt treffen.

Mocht je als vereniging in financiële problemen komen doordat je bijvoorbeeld geen contributie meer int, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur. In theorie kan het dus zijn dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte keuze en het voorbijgaan aan de ALV in de besluitvorming.

Leden: lidmaatschap wel of niet opzeggen
Het is erg vervelend voor alle leden dat er nu niet gesport kan worden op de manier die ze gewend zijn. De accommodatie is dicht en ze kunnen niet terecht op de club om samen te sporten. Gelukkig zien we bij de verenigingen steeds meer creatieve alternatieve manieren om toch (online) samen te komen en te sporten. 

Voor alle leden die nu per direct het lidmaatschap of de betalingen stop willen zetten: Let op, want dit is niet zomaar mogelijk! Het kan zelfs voorkomen dat na een herinnering het verschuldigde bedrag wordt verhoogd. Als lid ben je namelijk met de vereniging verbonden via het lidmaatschap. Volgens de wet mag dit lidmaatschap elk jaar tegen het eind van het verenigingsjaar (boekjaar) worden opgezegd met een opzegtermijn van vier weken. In de statuten van jouw vereniging staat wanneer het boekjaar van de vereniging eindigt en kunnen mogelijkheden staan om tussentijds het lidmaatschap op te zeggen. Kijk dus goed wat je statuten hierover zeggen. Dat leden nu niet kunnen sporten betekent niet dat ze nu meer mogelijkheden hebben om het lidmaatschap op te zeggen of dat er minder contributie betaald hoeft te worden. Deze column gaat dieper op dit onderwerp in.

Adviezen voor bestuurders

  • Ga in gesprek met je leden. Veel leden weten niet dat de vereniging wel gewoon kosten maakt, ook al gaan de trainingen niet door. In veel gevallen lopen huurkosten, abonnementen, bondsafdrachten, trainerskosten (als zij in dienst zijn van de vereniging) en kosten voor nutsvoorzieningen gewoon door. Leg dit uit aan de leden zodat ze er begrip voor hebben dat de inning van de contributie gewoon doorgaat.
  • Denk na over compensatie voor je leden. Het is verstandig om de contributie nu gewoon door te laten lopen. Wel kun je nadenken over mogelijkheden om de leden te compenseren. Dit kunnen bijvoorbeeld extra lessen zijn, een gedeeltelijke teruggave van de contributie of een korting op het volgende seizoen. Neem dit besluit met de ALV als de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging duidelijk zijn. Communiceer nu al wel naar je leden dat jullie nadenken over een mogelijke tegemoetkoming. 
  • Organiseer een aanspreekpunt voor leden die het echt niet kunnen betalen. 
  • Geef de leden de kans om een extra donatie te doen. 

Bron: Rotterdam Sportsupport