Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 02-04-2020

Onderzoek naar ondersteuning sportverenigingen

Wat is de impact van de coronacrisis op de sportverenigingen? NOC*NSF, VSG en VWS willen graag de vinger aan de pols houden om te kijken of en zo ja welke ondersteuning nodig is.

NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Ministerie van VWS nodigen alle sportverenigingen uit om onderstaande vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen in te vullen. Hiermee help je NOC*NSF, VSG en VWS met het creëren van een beter beeld van de behoeften van de sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek verwachten zij meer inzicht te krijgen in de geleden schade en impact van de maatregelen voor sportverenigingen. 

Op basis hiervan bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De VSG gebruikt de uitkomsten voor beleidsontwikkeling. Jouw input is dus van grote waarde.

Vul de vragenlijst snel in!
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15-20 minuten tijd in beslag. Je hebt tot en met 13 april om de vragenlijst in te vullen. 

Klik hier voor de vragenlijst!

Heb je nog vragen?
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met Janine van Kalmthout via onderzoek@mulierinstituut.nl.

Het Mulier Instituut gaat vertrouwelijk om met de gegevens van jouw vereniging. Klik hier voor meer informatie over privacy. Wij stellen het zeer op prijs als je deze vragenlijst in wilt vullen en danken je vriendelijk voor de medewerking.