fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 29-03-2020

Trainersvergoedingen in het volleybal

Hoeveel vergoeding ontvangt een volleybaltrainer voor zijn of haar diensten? En welke aspecten hebben invloed op de hoogte van de vergoeding? 200 van onze 1.000 verenigingen vertelden het ons.

Coronavirus en volleybal
De laatste weken zijn jullie overspoeld met berichtgeving over het coronavirus vanuit de overheid, het RIVM, maar ook door ons. Het coronavirus heeft een grote impact, ook op de sportwereld. Toch biedt deze periode ook de ruimte om met een frisse blik te kijken naar de huidige koers en activiteiten van de club. Dit artikel, 'Trainersvergoedingen in het volleybal', kan jouw vereniging hierbij ondersteunen.

Waarom dit onderzoek?
Veel clubs stellen ons de vraag of de Nevobo weet hoe andere verenigingen omgaan met vergoedingen voor trainers. Reden genoeg voor ons om onderzoek te doen gericht op vergoedingen van trainers in het Nederlandse volleybal.

Let op: onderstaande resultaten zijn geen richtlijnen vanuit de Nevobo. Dit betreft een benchmark met gemiddelden wat verenigingen in Nederland hun trainers vergoeden.

Onderzoek ‘Vergoeding volleybaltrainers’
Om inzage te krijgen in ‘Hoe gaan de verenigingen om met het vergoeden van trainers?‘ hebben we onze 1.000 verenigingen gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Ruim 200 verenigingen vertelden ons meer over hoe zij omgaan met het vergoeden van trainers en welke aspecten de hoogte van de vergoeding bepalen.

Hoe hoog is de gemiddelde trainersvergoeding?
Hieronder tref je de gemiddelde trainersvergoedingen aan. Bij de hoogte van de vergoedingen is er rekening gehouden met het trainen geven aan een dames- of herenteam, meisjes- of jongensteam, niveau van het team en het aantal trainingen in de week. 

Vergoedingen dames- en herentrainers in euro's per jaar


1e team

2e  team of lager

Gemiddeld

Trainingsfrequentie

1x per week

2x per week

1x per week

2x per week

1x per week

2x per week

Dames 3e divisie

2050 – 2250

1500 – 1700

1900 – 2100

1500 – 1700

2050 – 2250

Dames Promotieklasse

1450 – 1650

850 – 1050

1300 – 1500

850 – 1050

1400 – 1600

Dames 1e klasse

600 – 800

1200 – 1400

350 – 550

1200 – 1400

500 – 700

1200 – 1400

Dames 2e klasse

350 – 550

1050 – 1250

300 – 500

700 – 900

350 – 550

850 – 1050

Dames 3e klasse - lager

250 – 450

400 – 600

300 – 500

450 –650

300 – 500

350 – 550
Heren 3e divisie

900 – 1100

2400 – 2600

900 – 1100

2400 – 2600

Heren promotieklasse

800 – 1000

1200 – 1400

250 – 450

1100 – 1300

700 – 900

1150 – 1350

Heren 1e klasse

400 – 600

1000 – 1200

250 – 450

650 – 850

300 – 500

850 – 1050

Heren 2e klasse – lager

300 – 500

200 – 400

300 – 500

200 – 400

300 – 500
Recreanten

200 – 300Vergoedingen jeugdtrainers in euro's per jaar


1e team

2e  team en lager

Gemiddeld

Trainingsfrequentie

1x per week

2x per week

1x per week

2x per week

1x per week

2x per week

MA top -/hoofdklasse

900 – 1000

500 – 700

800 –1000

MA 1e klasse

450 – 650

500 – 700

300 – 500

350 – 550

400 – 600

500 – 700

MA 2e klasse – lager

250 – 450

400 – 600

250 – 450

250 – 450

250 – 450

300 – 500

MB top-/hoofdklasse

1050 – 1250

1050 – 1250

MB 1e klasse

250 – 450

600 – 800

200 – 400

500 – 700

250 – 450

550 – 750

MB 2e klasse – lager

200 – 400

200 – 400

200 – 400

300 – 500

200 – 400

400 – 600

MC top-/hoofdklasse

500 – 700

500 – 700

500 – 700

MC 1e klasse

200 – 400

500 – 700

200 – 400

500 – 700

200 – 400

500 – 700

MC 2e klasse – lager

200 – 400

400 – 600

200 – 400

300 – 500

200 – 400

350 – 550
JA top-/hoofdklasse

950 – 1150

950 –1150

JA 1e klasse – lager

200 – 400

450 – 650

200 – 400

450 – 650

JB top-/hoofdklasse

400 – 600

600 – 800

400 – 600

600 – 800

JB 1e klasse – lager

150 – 350

500 – 700

150 – 350

300 – 500

150 – 350

400 – 600

JC top-/hoofdklasse

JC 1e klasse – lager

200 – 400

500 – 700

100 – 300

200 – 400

150 – 350

350 – 550
CMV (alle niveaus)

250 – 350Noot 1: Wanneer er geen bedragen zijn genoemd, is er te weinig input geleverd voor de desbetreffende categorie. Dit kan verschillende redenen hebben. Zodoende is er bijvoorbeeld geen inzage in de cijfers voor trainers op 3e divisie niveau of hoger. 

Invloed trainersdiploma
Ook vroegen wij de deelnemende verenigingen hoeveel invloed een trainersdiploma invloed heeft op de hoogte van de trainersvergoeding. Hieronder vind je de gemiddelden.

VT2 diploma

VT3 diploma

VT4 diploma

150 – 250 euro extra

300 – 400 euro extra

400 – 500 euro extra


Invloed grootte vereniging
Ook de grote van een vereniging heeft invloed op het wel of niet vergoeden van de trainers en de eventuele hoogte van de vergoeding. Hieronder een aantal resultaten op een rij die beïnvloed zijn door de grootte van de vereniging:

Kleinere verenigingen (tot 200 leden):

  • Er is lang niet altijd een vergoeding beschikbaar
  • Als deze wel beschikbaar is, dan wordt deze niet altijd ingezet
  • Bestaan vaak uit vrijwilligers
  • Trainers geven training vanuit liefde voor de club
  • Contributie wordt van trainers niet in rekening gebracht

Grotere verenigingen (meer dan 200 leden):

  • Iedere trainer krijgt een vergoeding

Hoe nu verder?
De informatie uit dit artikel geeft inzicht in gemiddelden. Voor de vereniging kan het een handvat bieden om met elkaar te bespreken hoe er met vergoedingen wordt omgegaan. Denk daarbij niet alleen aan de hoogte van bedragen, maar ook aan de wijze van betalen.

Veel verenigingen zien op tegen werkgeverschap om financiële of juridische redenen. Er zijn echter ook alternatieven, bijvoorbeeld door werkgeverschap uit te besteden aan een externe instanties. Er zijn meerdere stichtingen sporttechnisch kader in Nederland die hier een rol in kunnen vervullen. Zij hebben een speciale gunstige positie als het gaat over btw. Een voorbeeld hiervan is Sportkader Nederland, maar er zijn er meer.

Jeugdtrainers voor de toekomst
Veel trainers van de jongste jeugd zijn tieners die dit als vrijwilliger doen. Maar ook zij ontvangen steeds vaker een vergoeding die vergelijkbaar is met het uurtarief van een baantje in de supermarkt. Hierdoor zijn ze vaker beschikbaar voor de vereniging en meestal vinden ze dat nog leuker ook. Uiteindelijk levert dit dus een bijdrage aan meer technisch kader, ook op langere termijn.

Wat draagt dit artikel nog meer bij?
Dit artikel kan ook helpen in het gesprek over investeren in trainersbegeleiding. Steeds vaker zien we dat verenigingen een betaalde kracht inzetten om trainers van de breedtesportteams te begeleiden. Dit leidt tot meer tevreden trainers, hogere kwaliteit van aanbod en dus meer tevreden volleyballers. Op onze pagina Bijeenkomsten en scholingen vind je meer informatie over trainersbegeleiding: Coach de coach. 

Meer informatie over vergoedingen en werkgeverschap
Voor meer informatie over vergoedingen en werkgeverschap verwijzen we je graag naar onze pagina Werkgeverschap.