Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 05-03-2020

Toezicht houden in kleedkamer jeugd is benodigd

De kleedkamer is bij uitstek een plek waar kinderen zich veilig moeten voelen. Doe je dit door toezicht te organiseren of juist door ouders of andere volwassenen buiten de kleedkamer te laten?

Ouders of verzorgers in de kleedkamer. Wel of niet doen?
Een zoektocht op internet geeft inzicht dat er verschillen zijn in hoe clubs hierover denken. Er zijn verenigingen die ‘kleedkamermoeders’ aanwijzen die in de gaten houden dat het omkleden en eventueel douchen op een voor iedereen prettige manier verloopt, maar ook dat mobieltjes in de kleedkamer niet gebruikt worden. Andere clubs laten juist geen ouders in de kleedkamer toe om risico’s te vermijden. Die verenigingen geven vaak wel aan dat zij bij de jongste jeugd, die nog hulp nodig hebben bij het omkleden of douchen, wel toestaan dat vaders/opa’s bij de jongens en moeders/oma’s bij de meiden helpen. Hoe zit dat met trainers, coaches of begeleiders?

Trainers, coaches of begeleiders in de kleedkamer. Wel of niet doen?
Hierin adviseren wij de verenigingen om de volgende gedragsregel vanuit de gedragsregels van het NOC*NSF over te nemen:

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

Netjes achterlaten kleedkamer
Er zijn clubs die aangeven dat de trainer, coach of begeleider in de kleedkamer aanwezig is om te zorgen dat deze netjes wordt achter gelaten. In lijn met bovenstaande gedragsregel adviseren we trainers, coaches en begeleiders niet gelijktijdig met spelers in de kleedkamer te zijn. Wanneer er duidelijke afspraken over hoe de kleedkamer dient te worden achtergelaten worden gemaakt en dit regelmatig wordt gecheckt, is dat vaak al voldoende.

Hoe nu verder?
De kern van dit verhaal: zorg dat je, in overleg met de kinderen, maar ook met trainers, coaches, ouders en/of begeleiders, goede afspraken maakt en leef deze na. In de verenigingsbox, ontwikkeld door NOC*NSF, sportverenigingen en sportbonden, vind je tips voor het maken en communiceren van die afspraken. Download de verenigingsbox hier.

Eerdere berichtgeving rondom Veilig Sport Klimaat

Verplicht douchen na de training en/of wedstrijd