Nieuwsafbeelding
 • Publicatie 14-12-2019

Sterkere clubs door inzet professionals

Bondsraad besluit de komende 4 jaar te investeren in professionalisering van verenigingen


Je vindt de meeste actuele informatie op www.nevobo.nl/professionaliseren

Om volleybal in ons land groter en invloedrijker te maken, heeft de Nevobo de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in topsportevenementen en het versterken van de nationale teams. Vandaag besloot het hoogste bestuursorgaan van de bond, de Bondsraad, dat de volgende logische stap is verenigingen verder te versterken. Dat moet vooral gebeuren door op lokaal niveau een professionaliseringsslag te gaan maken.

De sportwereld verandert
Coördinator Sportontwikkeling Peter van Tarel en zijn collega’s zien dat clubs te maken hebben met ontwikkelingen die veel vragen van het clubbestuur en -kader: “Allereerst wordt de roep van volleyballers en volleybalouders om kwalitatief goed aanbod en meer flexibiliteit steeds luider; tijd is tegenwoordig het meest kostbare bezit.”

Daarnaast wordt steeds meer van clubs gevraagd. Van Tarel: “Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, de VOG, anti-rook en -alcoholbeleid, de AVG; verenigingen moeten tegenwoordig veel. Ook vragen overheden, van nationaal tot lokaal, in toenemende mate een bijdrage aan maatschappelijke opdrachten en thema’s. Wil je als club aanspraak maken op overheidsgeld, dan dien je je zaken goed op orde te hebben en maatschappelijk je steentje bij te dragen. Dat vraagt veel tijd en kennis, een professional kan daar, vanuit een kwalitatief goed aanbod, een belangrijke rol in spelen.”

Het lidmaatschap van een sportvereniging is minder vanzelfsprekend geworden. Haaks daarop staat het gegeven dat sporten in verenigingsverband wél de meest duurzame manier is. “Bovendien blijft de kracht van sport, zowel nationaal, regionaal als lokaal, onverminderd groot. Daar zijn de lokale Sportakkoorden die momenteel in 339 gemeenten gesloten worden, een mooi bewijs van”, weet Van Tarel. Kansen zijn er dus zeker ook, zo oordeelde ook de Bondsraad vanmiddag.

“Superclubs”
Het Nevobo bestuur besloot daarom komende jaren stevig in het zetten op het versterken van verenigingen. “Dit gaan we vooral doen door een aantal taken van clubs te professionaliseren. Middels “Superclubs”, zoals we ze voorlopig hebben genoemd, dragen wij als collectieve volleybalgemeenschap financieel bij aan betaalde krachten die lokaal de vereniging versterken, helpen wij verbinding leggen met gemeenten en ondersteunen we ook in het opzetten van samenwerkingen tussen clubs.”

Een “Superclub” of cluster van verenigingen hebben de volgende kenmerken:

 • Gerund door vrijwilligers, ondersteund door één of meer professionele krachten
 • Kwalitatief goed sporttechnisch aanbod
 • Modern aanbod, zoals flexibele vormen, doelgroepgericht (trainen – competities – toernooien), en bij voorkeur alle disciplines (indoor, beach- en zitvolleybal)
 • Deskundig en stabiel bestuur
 • Grote organisatiekracht
 • Continuïteit van de organisatie
 • Vermogen om in te spelen op externe kansen en bedreigingen
 • Sterke en goede gesprekspartner buitenwereld (overheid, bedrijfsleven, onderwijs)
 • Superclubs spelen een belangrijke rol in hun regio, ook voor omliggende, kleinere verenigingen.

Professional cruciale schakel voor uitvoering
De Bondsraad is overtuigd dat het inzetten van professionals cruciaal is voor het voortbestaan van sportclubs in de huidige maatschappij. Van Tarel geeft aan dat die profs binnen de club het vrijwillig kader gaan ondersteunen, begeleiden en opleiden.

De lokale ambities zijn leidend voor de inzet van de professional. Veel bestuurders hebben ambities en weten hoe ze die willen realiseren. De vraag is echter vaak wie er, op het juiste moment, beschikbaar is om het uit te voeren. “De meeste trainers werken overdag, waardoor clubs niet kunnen inzetten op middagactiviteiten voor kinderen. Ook daar zou een professional de oplossing kunnen bieden.”

De beroepskrachten kunnen ook nieuw aanbod helpen opzetten. Zitvolleybal voor oudere of geblesseerde spelers of de Volleybalspeeltuin voor kids vanaf 4 jaar bijvoorbeeld. Een betaalde kracht kan eveneens helpen met het opzetten van nieuwe businessmodellen, zoals betalen per training (pay per use) of voor een verkort volleybaltrainingsprogramma; beginnerstrainingen als voorbereiding op het jaarlijkse bedrijventoernooi bijvoorbeeld.  

Gemeenschappelijke investering
De financiering voor de plannen om verenigingen te versterken, komt uit verschillende bronnen. Enerzijds vindt de financiering plaats vanuit de collectieve volleybalgemeenschap. De Bondsraad heeft ingestemd met een contributieverhoging van 2,50 euro in het seizoen 2020-2021 en 2,50 euro in het seizoen 2021-2022. Met deze investering kan de Nevobo lokaal bijdragen aan het aanstellen van de professionals. Deze investering gaat samen met financiering vanuit andere partijen, zoals: 

 • Aanpassing businessmodel vanuit de betreffende vereniging(en)
 • Mogelijke bijdrage vanuit de gemeente
 • Bijdrage vanuit subsidies (evenementen)
 • Bijdrage vanuit sponsoring

"Vanuit deze verschillende financieringsbronnen is de ambitie om met elkaar 1.000.000 euro in het fundament van onze sport te kunnen investeren, waarmee we het aanbod sterker maken en (nog) beter aansluiten op de behoefte van sporters en onze lokale partners. Het doel is om in 2024 75 lokale professionals werkzaam te hebben voor 16-20 uur per week. Samen met de verenigingen waaraan zij zich verbinden en steun van de gemeenten waarin zij opereren, zullen zij hun expertise gebruiken om onze prachtsport in hun gebied versterken”, besluit Van Tarel.

Meer weten over dit onderwerp? Mail naar peter.van.tarel@nevobo.nl of neem contact op met de Nevobo accountmanager(s) in jouw regio.