NOC*NSF
NOC*NSF
  • Publicatie 28-08-2019
  • Sportopleidingen.nl

Nieuwe scholing Vertrouwenscontactpersoon NOC*NSF

Nieuwe reeks scholingen voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) ingepland door NOC*NSF.

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders, maar het komt ook voor tussen sporters of begeleiders onderling.

NOC*NSF organiseert scholing specifiek voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP). De planning voor het najaar is hier te vinden. 

De Rol van de VCP
De rol van de VCP is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP'ers hebben een dubbele taak: ze wijzen de weg wanneer er vragen zijn en denken mee over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze scholing.

Voor wie is de scholing bedoeld?
De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de scholing hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en beschikken over HBO denkniveau.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of als zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn. De scholing is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken beoefend en worden verschillende facetten van het werk van de VCP behandeld. De scholing wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader. 

Meer informatie, data en inschrijven
Deelname aan deze scholing bedraagt €200,- en is vrijgesteld van BTW.
Klik hier voor meer informatie, data en inschrijven.

Bij vragen, twijfels of meldingen over veilig sporten is het Centrum Veilige Sport Nederland er voor jou. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.