Logo van De Weerelt van Sport
Logo van De Weerelt van Sport
  • Publicatie 15-04-2019
  • Matthijs Schoenmaker

Huiskamersessie sportbestuurders en VCP opleiding

Zaterdag 4 mei in De Weerelt van Sport

Vanuit de Weerelt van Sport organiseren we gezamenlijk (Nevobo, KNHB, NGF, Watersportverbond en NSkiV) een opleiding tot vertrouwenscontactpersoon en een huiskamersessie voor sportbestuurders. Gecombineerd op 1 dag, zodat bestuurders en VCP’s van een vereniging samen werk kunnen maken van een veilige omgeving binnen de club.

Zaterdag 4 mei, inloop vanaf 09:30 uur

Locatie: De Weerelt van Sport

Route beschrijving: Zie website

Opleiding vertrouwenscontactpersoon

Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag melding hiervan wil doen, dan is daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en juichen we als sportbonden het van harte toe om een VCP aan te stellen en op te leiden.

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De training is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.

De scholing wordt verzorgd door een opleider van NOC*NSF en is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen  verenigingen en bonden. Een VCP’er moet onafhankelijk zijn en mag daarom geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau.

Huiskamersessie: herkennen en voorkomen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast bieden we parallel een huiskamersessie voor bestuurders over herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit is een workshop waarmee jouw bestuur zelf de gereedschappen in handen krijgt om toekomstige situaties effectief aan te pakken.

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie of seksuele intimidatie. Op school, in de werkomgeving óf helaas ook binnen de sport. Een sociaal veilig klimaat creëren en zo nodig het doortastend optreden van bestuurders is noodzakelijk. Als bestuurder denk je snel, “dat gebeurt niet binnen mijn vereniging!” Maar is dat ook zo? En waar hebben we het dan over? We kennen de excessen, maar zeker ook in het minder expliciete kan nog veel winst behaalt worden. Door op tijd te kunnen signaleren én de beschikking te hebben over de juiste tools en competenties kan je grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen.

Tijdens deze bijeenkomsten van ongeveer een uur worden bestuurders aan het denken gezet over de situatie binnen hun club. Is deze wel zo veilig als ze in eerste instantie denken? Als het goed is, gaat iedere bestuurder na afloop weg met een stappenplan hoe ze hun vereniging (nog) veiliger gaan maken.

Programma 4 mei

09.30 - 10.00 uur       inloop koffie/ thee

10.00 - 11.00 uur       gezamenlijke start bestuur en VCP’s mbt preventief beleid

11.00 - 12.00 uur       vervolg bestuur en VCP’s in aparte groepen

12.00 - 13.00 uur       gezamenlijke lunch

13.00 - 16.30 uur       vervolg VCP training

Bestuurders die willen blijven ivm carpoolen: wifi, koffie/thee en voor wie wil sporten is de gym beschikbaar.

Huiskamersessie bestuurders:                        10:00 - 12:00 uur

Opleiding Vertrouwenscontactpersoon:        10:00 - 16.30 uur

Kosten

De kosten voor de opleiding voor vertrouwenscontactpersoon bedragen € 125,- p.p. U kunt dit direct afrekenen na inschrijving via iDeal. Deelname aan de huiskamersessie voor bestuurders is gratis.

Aanmelden

U kunt zich via dit formulier aanmelden.