Sporthal de Basis is de ideale thuishaven van Sliedrecht Sport
Sporthal de Basis is de ideale thuishaven van Sliedrecht Sport
  • Publicatie 31-01-2019

Eigen accommodatie motor voor Sliedrecht Sport

Hoe en waarom Sliedrecht Sport een eigen sporthal realiseerde

Zo’n 15 jaar geleden ontstond bij Sliedrecht Sport het idee om een eigen sporthal te bouwen. De vereniging groeide uit zijn voegen en de bestaande accommodaties in Sliedrecht konden al die volleyballers niet huisvesten. Het clubbestuur klopte aan bij de gemeente, die in het kader van privatisering wel oren had naar dat idee. Nadat beide partijen de krachten hadden gebundeld, was ruim een decennium later sporthal de Basis het gedroomde eindresultaat van de samenwerking.  

De Basis, sinds 1,5 jaar in gebruik, is één van de weinige accommodaties in ons land die volledig gericht is op volleybal. Sliedrecht Sport heeft hard gewerkt om de bouw van de hal te realiseren, maar dat was nooit gelukt zonder steun van de lokale overheid.  

Voor de gemeente Sliedrecht was niet alleen privatisering een reden om in te stappen. Men had vertrouwen in het bestuur van Sliedrecht Sport, zeker toen de club een aantal ondernemers aan haar bestuur toevoegde. De commissies die daar weer uit voort vloeiden, zorgden voor een nog steviger verenigingsstructuur. 

Omdat ook Sliedrechtse scholen en andere sportverenigingen om meer sportruimte zaten te springen, kon de gemeente subsidie toekennen. Sliedrecht Sport zelf had bovendien, sinds de wens voor een eigen hal ontstond, al flink gespaard. Daarnaast verstrekte de gemeente garantie op de leningen die de club, voor de realisatie van de hal, diende af te sluiten. En dan waren er ook nog legio bedrijven die, in geld of natura, hun bijdrage aan de volleybalhal leverden. “Samen kwamen we tot het nodige bedrag’, blikt voorzitter Cees Boer terug. Na het definitieve akkoord van de gemeente, werd er dan ook meteen een stichting voor de bouw en exploitatie van de hal opgericht.”.  

Binnen de stichting werden diverse commissies opgericht, zoals de bouw- en inrichtingscommissie. “De commissies begonnen met het inventariseren van de wensen van onze leden. Ook werden andere sporthallen bezocht om scherp te krijgen wat we in Sliedrecht wel en niet wensten. Met al die input en ervaringen hebben we met een architect uiteindelijk een ontwerp gemaakt.”  

Dat ontwerp diende wel te voldoen aan de eisen vanuit de gemeente, die van het NOC*NSF en de KVLO werden gesteld. “Er zouden tenslotte ook basisscholen komen gymmen in de Basis. Als club kregen wij de ruimte om de lijst aan te vullen met specifieke volleybaleisen en –wensen. Dat deden we dan ook graag! Zo kozen we bijvoorbeeld voor een zwevende vloer, die helpt blessures door het vele springen te voorkomen. Omdat we graag grote evenementen naar Sliedrecht wilden halen, zorgden we dat de hoogte en verlichting voldeed aan de internationale eisen. Ook de inrichting van de tribune en de horeca waren voor ons als club belangrijk; onze leden en het publiek moeten zich, ondanks de grootte, thuis voelen in de Basis”, aldus de voorzitter. 

Dat blijkt fantastisch gelukt. De Basis is een echte, sfeervolle volleybalhal geworden, behoorlijk uniek in ons land. “Wij maken gebruik van ieder beschikbaar uurtje. Van het begin van de middag tot laat in de avond wordt er gevolleybald. In de resterende dag-uren verhuren wij onze hal aan scholen in de buurt. Dat het zo goed is geslaagd, is te danken aan de inzet van ons bestuur, van de stichting, het betrekken van onze leden en, last but not least, de steun van de gemeente. Door naar alle betrokkenen te luisteren, hebben we ook de moeilijkste hobbels overwonnen ”, besluit de trotse voorzitter. 

Ook aan de slag voor een eigen accommodatie? Sliedrecht Sport helpt je graag verder! Mail je vraag naar secretariaat@sliedrechtsport.nl en de club neemt snel contact met je op. Ook Pim Scherpenzeel van Scherp Volleybal helpt je graag verder, mail daarvoor naar info@scherp-volleybal.nl of bel 06 4128 6243.  

Zeggenschap accommodaties pijler Jaarplan 2019 
Zeggenschap accommodaties is één van de pijlers van het Jaarplan 2019. De beschikbaarheid (en zeggenschap) over accommodaties is essentieel om lokaal invulling te kunnen geven aan het ondernemerschap en/of het invullen van de maatschappelijke positie van de vereniging. Dit jaar wordt de samenwerking met Treem verder uitgebouwd, waardoor we meer expertise/begeleiding voor clubs in kunnen zetten.