Volleybal blijft de meest positieve teamsport: (Foto : Ronald Hoogendoorn)
Volleybal blijft de meest positieve teamsport: (Foto : Ronald Hoogendoorn)
  • Publicatie 21-01-2019

Volleybal positieve koploper

Opnieuw hoogste score in sportiviteitsmeting teamsporten

Het gedrag van teamsporters in de Nederlandse amateursport is gemiddeld genomen positief tot zeer positief, zo oordeelden vorig jaar de gebruikers van de SportKlimaatApp. Sportbreed 90% positieve wedstrijdervaringen is op zich al goed nieuws. Nog mooier voor volleyballend Nederland is dat onze sport opnieuw de hoogste uitschieter in dit opzicht is: maar liefst 98% van de volleybalwedstrijden werd het afgelopen jaar als positief tot zeer positief ervaren.  

Dat volleybal hoog scoort als het gaat om sportiviteit en positiviteit is iets waar de hele volleybalgemeenschap in Nederland trots op mag zijn. En waar we met zijn allen voor blijven waken. Een veilig sportklimaat is dan ook al jaren een voornaam beleidsthema van de Nederlandse Volleybalbond, mede omdat ook volleybalverenigingen spelplezier en sportief spelen hoog in het vaandel hebben staan. “Samen blijven we werken aan nog meer spelplezier en positiviteit in en om het veld. Het thema is ingebed in onze hele organisatie: in trainers- en scheidsrechtersopleidingen, maar bijvoorbeeld ook bij (inter)nationale evenementen. De eerste Week van het Sportplezier werd door ons georganiseerd, waarna de themaweek ook werd omarmd door veel andere sportbonden. Heel mooi om te zien dat al die inspanningen bijdragen aan dit resultaat voor onze prachtsport!” zegt Janine Pleizier, als programmamanager van de bond verantwoordelijk voor het thema. 

“Het sportieve karakter van onze sport is ook iets waarmee we het volleybal verder kunnen promoten. Deze waarden kunnen voor toekomstig volleyballers doorslaggevend zijn om de sport te gaan beoefenen. Of voor bedrijven om zich aan te sluiten bij de sport. Dit is wat zowel clubs als wij zeker kunnen gebruiken in onze communicatie.” 

Monitor Sportief wedstrijdgedrag van Mulier instituut 
De bevindingen staan beschreven in de Monitor Sportief wedstrijdgedrag 2018 van het gerenommeerde Mulier instituut. In de rapportage zijn ruim 100.000 gedragingen in 875 wedstrijden uit negen verschillende teamsporten geobserveerd met behulp van de SportklimaatApp. De rapportage is onderdeel van de monitoring van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) en dient als een nulmeting van het aantal sportieve en onsportieve gedragingen in de Nederlandse amateursport. Een aantal (algemene) bevindingen: 

  • (Beach)volleybal springt er als sport het meest positief uit; 

  • Binnen alle sporten zijn vrouwen en kinderen het meest sportief gebleken;  

  • Naast de verschillende achtergronden (man, senioren/veteranen, teamcontactsport) bepaalt het belang van de wedstrijd de mate van negatief gedrag; 

  • Richting het einde van de wedstrijd / het seizoen wordt de kans op minder sportief gedrag groter; 

  • Wedstrijden waar supporters en begeleiding positief gedrag vertonen, hebben een lagere wedstrijdspanning. Ook thuisspelende teams voelen minder spanning dan uitspelende; 

  • Bij verliezende teams stijgt tegen het einde van de wedstrijd de wedstrijdspanning sterk. 

  • Klik hier voor de monitor Sportief wedstrijdgedrag 2018.