fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 10-08-2016

Wijzigingen spelregels en reglementen? Welke dan?

Vanuit o.a. het project ‘Meer spelplezier, minder regels’ zijn er voor het nieuwe seizoen wijzigingen in Spelregels en Reglementen.
Hieronder tref je een lijst met de belangrijkste wijzigingen, waar je voorafgaande aan het seizoen en vóór en tijdens wedstrijden mee te maken krijgt.

Let op: alle volledige en officiële teksten van alle reglementen en alle spelregels vind je uiteraard op nevobo.nl. Bij afwijkingen tussen onderstaande tekst en de officiële publicaties prevaleren altijd de officiële spelregels en reglementen.
Download dit nieuwsbericht, deel uit binnen je vereniging en hang op in de sporthal: Wijzigingen spelregels en reglementen, welke dan? (per 19-9-'16)

LET OP: Het kan zijn dan bepaalde documentatie niet meer beschikbaar is, omdat dit een bericht betreft uit seizoen 2016-2017.

Reglementen (Belangrijke info voor alle verenigingsfunctionarissen!)

Dubbel speelrecht (Huishoudelijk reglement 2.2.4.2. en Leidraad 2.2.)
Het dubbel speelrecht is toegestaan voor één team van een andere vereniging, niet langer voor de gehele vereniging. Hiermee is het niet meer mogelijk om bij de tweede vereniging hoger in te vallen.
Bovengenoemde regel is ook in de nationale competitie van toepassing. Hiermee wordt gestimuleerd het ‘kunnen proeven aan een hoger niveau’, zonder het spelplezier bij de oude club op iets lager niveau te verliezen.

Lees hier hoe je dubbel speelrecht kunt aanvragen.

In Leidraad 2.2, Criteria dubbel speelrecht staat beschreven waar de Nevobo rekening mee houdt bij het verlenen van toestemming voor dubbel speelrecht.
Voor het dubbel speelrecht voor de NOJK volgt later meer informatie.

Horizontaal invallen (Wedstrijdreglement 3.1.6.1.)
Het horizontaal invallen is toegestaan voor elk niveau, waar dit voorheen alleen toegestaan was voor 2e klasse en lager. De overige invallersbepalingen zijn niet gewijzigd.

Lijnrechters (Wedstrijdreglement 3.1.8.3.)
Uitsluitend in de Ere- en Topdivisie zullen lijnrechters bij de wedstrijden aanwezig zijn. In de Eredivisie worden lijnrechters door de organiserende instantie aangewezen. In de Topdivisie worden de lijnrechters door de thuisspelende vereniging aangewezen.
In de 1e-, 2e en 3e divisie zijn bij de wedstrijden geen lijnrechters aanwezig.

Aantal te spelen sets (Wedstrijdreglement 3.1.10.1.)
Het voorstel om hierin wijzigingen aan te brengen in de nationale competitie, is niet door de bondsraad aangenomen. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen.

Spelregels (Belangrijke info voor alle volleyballers en functionarissen!)

Voor wie gelden de nieuwe spelregels?
Voor de Topdivisie en lager. Er zijn enkele uitzonderingen die duidelijk worden aangegeven. De Eredivisie blijft met de huidige FIVB-regels spelen.
Op volleybalmasterz.nl kun je je kennis van alle spelregels Topdivisie en lager testen.

Voor de wedstrijd
* Bij de toss heeft het uitspelende team de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft het thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen (spelregel 7.1).
* Tijdens het inspelen mag je je inspeelshirt aanhouden. Indien gewenst hoef je je wedstrijdshirt vlak voor de wedstrijd pas aan te doen (spelregel: wedstrijdprotocol).

Randgebeuren
Waterflesjes op of achter de bank neerzetten is geen verplichting meer. De scheidsrechter zal, met het oog op veiligheid, altijd in de gaten houden wat wel of niet is toegestaan (spelregel 1.1).
* Er mogen per wedstrijd bij het thuisspelende team twee mini’s van de week bij de wedstrijd aanwezig zijn (spelregel 4.1.1).
* Wisselspelers hoeven niet op de spelersbank te zitten, zij mogen ook voor de bank staan. In dat geval hebben zij niet het recht te communiceren met de spelers in het veld. Wanneer er boarding staat opgesteld, moeten de wisselspelers en teamstafleden, m.u.v. de coach, wel achter de boarding blijven. De scheidsrechter houdt hierbij de veiligheid van alle spelers in de gaten (spelregel 4.2.1).
* De coach mag op iedere willekeurige plek op de spelersbank zitten (spelregel 5.2.3.2).

Arbitrage
Alleen bij aanwezigheid van een 2e scheidsrechter is de coach verplicht opstellingsbriefjes te gebruiken (spelregel 7.3.4).
* Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet verplicht om na elke rally alle tekens te geven. Het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken alsnog kan worden getoond (spelregel 28.1).

Service en schermen
Is de vrije ruimte achter het speelveld minder dan 2 meter, mag je bij het serveren met één voet in het veld staan of afzetten. Is de vrije ruimte 2 meter of meer, gelden de gewone regels (spelregel 1.4.2 en 12.4.3).
* Schermen, individueel of in een groep, mag niet. Er moet tenminste een armlengte afstand zijn tussen spelers van het serverende team en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’ ruimte van de voorspelers gaan staan. De balbaan of serveerder moeten dus bij de service door ontvangende partij te zien zijn (spelregel 12.5).
Commentaar bij de spelregels 12.7.2: Wanneer beide teams een opstellings- en/of voetfout maken, dan wordt er voor dubbelfout gefloten.

Voetfouten
* Het raken van het veld van de tegenstander, met welk lichaamsdeel dan ook, in een actie met de bal is niet toegestaan. Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander.
* Het aanraken van de middenlijn is wel toegestaan (spelregel 11.2.1 en 11.2.2).

Bal terug halen uit de vrije zone
Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit. De bal terug halen uit de vrije zone van de tegenstander is niet toegestaan.
Uitzondering: In de Topdivisie geldt deze regel niet. De Topdivisie volgt de regel van de FIVB (spelregel 10.1.2).

Wedstrijdonderbrekingen
* Een time-out duurt maximaal 30 seconden. Wanneer het aanvragende team en de officials eerder klaar zijn, worden de 30 seconden niet vol gemaakt (spelregel 15.4.1).
* Tijdens de time-out hoef je niet per sé buiten het veld te staan. De teams zijn verantwoordelijk voor het niet achterlaten van drinkflesjes en natte plekken op het  speelveld. Het gebruik van een bal tijdens de time-out blijft niet toegestaan (spelregel 15.4.2).
* Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via het opstellen op de achterlijn naar de andere speelhelft te lopen. Wel loop je rechts om de netpaal heen, niet onder het net door (spelregel 18.2.2).

Wissels
Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set.
Een wisselspeler mag meerdere keren gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft.
Voorbeeld: basis spelers #1, #2, #3, #4, #5, #6 wisselspelers #7, #8
#1 eruit voor #7 bij de stand 19-19 (1e wissel)
#7 eruit voor #1 bij de stand 20-19 (2e wissel)
#3 eruit voor #7 bij de stand 21-21 (3e wissel)
#1 eruit voor #8 bij de stand 21-22 (4e wissel)
#8 eruit voor #1 bij de stand 21-23 (5e wissel)
#7 eruit voor #3 bij de stand 23-23 (6e wissel)
Uitzondering: Voor A-, B- en C-jeugd 1e klasse en lager geldt deze regel niet. De huidige FIVB wisselregel blijft van kracht (spelregel 15.6 en 15.7).
(De A-, B- en C-jeugd Hoofdklasse en Topklasse volgen wel de nieuwe wisselregel)

Noteren van wissels op wedstrijdformulier
Een eerste wissel (en terug wissel) worden op de gebruikelijke wijze genoteerd.
Wanneer een basisspeler voor de tweede en derde keer wordt gewisseld wordt dit in de kolom ‘opmerkingen’ genoteerd.
Voorbeeld op regioformulier:

Op het nationale wedstrijdformulier kan de achterkant van het witte formulier gebruikt worden, wanneer het vakje ‘opmerkingen” te klein is.
Uitzondering: Omdat deze nieuwe wisselregel niet geldt voor A-, B- en C-jeugd 1e klasse en lager kunnen in die klassen de wissels op de gebruikelijke manier worden genoteerd.

Libero / uitzonderlijke spelerswissel
* De wisselzone van de Libero is de gehele achterlijn en zijlijn. Voorwaarde is dat de scheidsrechters en tellers de wissel goed kunnen zien (spelregel 1.4.4).
* Een Libero mag uitsluitend veldspeler worden als het team onvolledig wordt verklaard vanwege een blessure.
Voorbeeld: een team start met zes spelers en één Libero. Eén van de veldspelers raakt geblesseerd en kan niet verder spelen. De Libero mag veldspeler worden, waardoor met zes spelers doorgespeeld kan worden (spelregel 15.7).
Wanneer daarna nog een speler zich blesseert, mag ook de 2e Libero als veldspeler worden ingezet. De Libero behoudt altijd zijn eigen nummer.
* In de 2e klasse en lager senioren en in de jeugdklassen onder de hoofdklassen is het toegestaan met vijf spelers te beginnen aan een wedstrijd, of een wedstrijd af te maken met vijf vanwege een blessure. Positie 6 wordt dan niet bezet (spelregel 15.7).
(d.d.19-09-2016)