Vier V's voor veiligheid: Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Vier V's voor veiligheid: Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Gepubliceerd op 29 januari 2024

Scholingen met oog voor pedagogiek

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat kan met een cursus of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek en integriteit.

Welke scholingen worden voor wie aangeraden?

Trainer-coaches spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilige sportomgeving. De trainer-coach heeft veel contact met de sporters. Daarom is het belangrijk dat trainer-coaches een scholing volgen met oog voor pedagogiek en integriteit.

Als een trainer-coach vakkundig geschoold is weet de club dat diegene:

  • begrijpt hoe zij de gedragscode kunnen uitdragen en het juiste voorbeeldgedrag kunnen laten zien;
  • grensoverschrijdend gedrag herkent en weet te voorkomen;
  • kan ingrijpen op het moment dat er een conflict is binnen het team of wanneer er bijvoorbeeld een sporter wordt buitengesloten of gepest;
  • de trainingen beter kan laten aansluiten bij de motivatie, behoefte en belevingswereld van de sporter, waardoor een plezierigere sfeer en sportomgeving wordt gecreëerd.

Online scholing: Een beetje opvoeder
NOC*NSF heeft de online scholing Een Beetje Opvoeder ontwikkeld voor beginnende trainer-coaches. Een Beetje Opvoeder wordt gezien als het basisniveau van pedagogiek en integriteit waar een trainer-coach over zou moeten beschikken om een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen. Mocht het opleidingsaanbod van de sportbond of andere (voor)opleidingen van de trainer-coaches bij jou op de club niet voldoen, kan je altijd terugverwijzen naar deze scholing.

Cursussen vanuit de Nevobo

Voor de beginnende trainer-coach raden we de 'beginnerscursus training geven' aan. Deze cursus is gratis aan te vragen via de services via het sportakkoord. Ben je in het bezit van tenminste een VT3 licentie of hoger? Dan leiden we je graag op tot Verenigingsexpert techniek.

Aan de slag met scholingen als club

Een relevante scholing waarin pedagogiek en integriteit verwerkt is, is belangrijk voor het creëren van een sociaal veilige, en fijne sfeer op de club. Tevens kan het helpen bij het verminderen van ledenuitstroom. Immers: wanneer de training beter aansluit op de behoefte van de sporter, en de sporters zich fijn voelen, blijven ze waarschijnlijk ook langer aan de club gebonden.

Voldoet de gevolgde scholing van de trainer-coach?
Indien een trainer-coach op de club aangeeft al kennis te hebben van pedagogiek, door een andere (voor)opleiding of door diens werk, kan het zijn dat de trainer-coach geen aanvullende scholing meer hoeft te volgen. Het is altijd belangrijk om als club deze check te doen, om er zeker van te zijn dat de trainer-coach ook daadwerkelijk over het gewenste kennisniveau beschikt.