Update: Professionaliseren in het afgelopen jaar

Update: Professionaliseren in het afgelopen jaar

Gepubliceerd op 24 december 2021

In dit artikel brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van professionaliseren.

Voordat we de inhoud induiken: we begrijpen dat jouw vereniging wordt geconfronteerd met de nodige uitdagingen vanwege de huidige coronamaatregelen. Daarom kunnen we ons voorstellen dat het oriënteren of het maken van plannen om met een professionele kracht aan de slag te gaan op een lager pitje staan. Toch willen we je op het gebied van Professionaliseren blijven informeren, inspireren en faciliteren. Ook in deze moeilijke tijden blijkt dat een professionele kracht binnen de vereniging kan zorgen voor een snelle aanpassing om toch te kunnen volleyballen en/of binding te houden met je leden.

In dit artikel vind je een overzicht van de highlights, learnings en resultaten van Professionaliseren in het afgelopen jaar.

Wat is professionaliseren?

Voor het geval je niet meer scherp hebt wat we onder ‘professionaliseren’ verstaan, frissen we je geheugen nog even op. Onder ‘professionaliseren’ verstaan we het laten uitvoeren van taken binnen de vereniging door een betaalde kracht (oftewel een professional) middels een werkgever-werknemer relatie. Dit kunnen taken zijn waar een vereniging zelf niet aan toe komt door gebrek aan tijd, kennis en/of ervaring. Het aanstellen van een professional is een belangrijke stap naar een nóg sterkere vereniging.

Voor meer achtergrondinformatie over Professionaliseren klik op de button hieronder.

Status huidige Superclubs

Status  per december 2021: 26  Superclubs op 21 locaties die 21 clubs ondersteunen .

Wil je weten welke clubs momenteel aan de slag zijn met Professionaliseren en of er een Superclub bij jou in de buurt zit die jouw vereniging wellicht kan helpen? Kijk op de pagina 'voor clubs' voor  het Google Maps overzicht van alle Superclubs en:  

 • een overzicht van de ambities waar het bestuur en de professional van de Superclub aan werken
 • per Superclub de naam van de betreffende professional.  
 • de link naar de website van de betreffende Superclub.  
 • linkjes naar artikelen die in de media zijn verschenen over de betreffende Superclub.  

Peelpush is de 25e Superclub

"Onze ambitie is om samen met andere verenigingen in de omgeving volleybal in de regio te versterken. We zijn met een zestal verenigingen een bestuurlijk overleg gestart om elkaar te steunen in deze ambities. Samen zijn we in gesprek over hoe we elkaar kunnen versterken en hoe Peelpush vanuit de professionaliseringsslag daaraan kan bijdragen. De professionals, Johan Leenders, Angelique Willems en Jan Slenders, besteden wekelijks zes uur ten behoeve van de regio. Die tijd gebruiken ze om extra talententtrainingen aan te bieden, invulling te geven aan de gedeelde clubambities en hun ervaring en ondersteuning te bieden op het gebied van nieuw aanbod.

Één van onze ambities is om meer nieuwe leden te werven en onze huidige leden langer te binden. Daarom zetten we professionals in die nieuw aanbod ontwikkelen en uitvoeren voor diverse doelgroepen. Daarnaast gaan ze aan de slag met het verhogen van de kwaliteit van ons bestaande aanbod. Daarbij denken we aan Nijntje Beweegdiploma lessen (pilot Nevobo/KNGU), Volleybalspeeltuin (pilot Nevobo), beachvolleybal, No Jump Volleybal en trainingen talentontwikkeling (YD/Peelpush Volleybalschool). We geven daarmee mede uitvoering aan het lokale beweegakkoord.

Peelpush heeft veel ervaring in en kennis van het opleiden van talentvolle spelers. We willen deze ervaring delen in de regio en jeugdige spelers en kaderleden van andere verenigingen de gelegenheid bieden om zich verder te ontwikkelen. Peelpush wil haar vrijwilligers en kaderleden in staat stellen om te groeien, zowel persoonlijk als in hun rol binnen de vereniging. De professionals ondersteunen de vrijwilligers hierin".

- Peter Verstappen, vicevoorzitter Peelpush.

Aetos: 26e Superclub

Inmiddels is Superclub nummer 26 ook al van start gegaan. Volleybalvereniging Aetos mag deze eer toekennen. Ben je benieuwd naar de speerpunten van Aetos? In het Google Maps kaartje op de pagina 'voor clubs' (zoom in op Arnhem en klik op de bijbehorende ‘pin’) lees je waar de focus van de Arnhemse vereniging ligt.

Resultaten en ‘lessons learned’ in 2021

Op basis van onder andere intervisies, evaluatiegesprekken en resultaten van Superclubs hebben we de ‘lessons learned’ in 2021 op een rijtje gezet. Een aantal highlights uit de 'lessons learned':

Ondersteunde verenigingen 

 • Het principe van Superclubs en Professionaliseren vraagt meer bekendheid bij omliggende verenigingen van Superclubs die door de Superclub ondersteund kunnen worden.
 • Verenigingen in de omgeving van een Superclub haken nu nog aan op activiteiten van Superclubs. De wens is om een langdurige samenwerking op te zetten, zodat er structureel wordt samengewerkt.  

  Superclubs
 • In coronatijd werd er snel geschakeld door ander aanbod aan te bieden, zoals buitenvolleybal en andere spelvormen.  
 • Bij de start van een Superclub is een aanlooptijd nodig in verband met de introductie van de professional en de nieuwe werkwijze bij clubs. 
 • Het organiseren van een kick-off bijeenkomst voor omliggende clubs van de Superclub, in samenwerking met de Nevobo, is een must voor het creëren van draagvlak omtrent Professionaliseren. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om het concept professionaliseren en ‘Superclub’ uit te leggen aan omliggende clubs.   

  De uitgebreide versie en de terugblik op de afgelopen twee jaar Professionaliseren vind je hieronder.

Kick-off bijeenkomst met Superclubs en omliggende verenigingen

 • Een aantal Superclubs heeft het afgelopen jaar al een bijeenkomst georganiseerd voor omliggende verenigingen. Daarin werden de plannen van de Superclub en de professional gedeeld. Ook is namens de afgevaardigden van de Superclubs verteld hoe zij invulling geven aan hun rol in de regio en daarmee ook de samenwerking met clubs in de buurt.

  Vanaf januari pakken we de kick-off bijeenkomsten weer op. Met de ‘learnings’ van het afgelopen jaar in het achterhoofd, scherpen we de inhoud van die sessies verder aan. De Nevobo geeft samen met de Superclub invulling aan de bijeenkomsten, waarin de focus ligt op:
 • Het informeren van omliggende verenigingen van de Superclub over alle ins en outs van Professionaliseren.
 • Het specifieke traject van de Superclub in de regio en de kansen die daaruit voortkomen voor omliggende verenigingen.
 • In gesprek gaan over de ambities en eventuele uitdagingen van de aanwezige verenigingen. Denk daarbij aan thema’s als ledengroei en het verbeteren van het technisch kader. Samen onderzoeken we op welke manier de professional van de betreffende Superclub ook van waarde kan zijn voor andere verenigingen in de regio.

Good practices

Superclub aan het woord  
We brengen graag de laatste twee artikelen in de rubriek ‘Superclub aan het woord’ nog een keer bij je onder de aandacht:

 • Het bestuur & de professional van volleybalvereniging Alterno en de gemeente Apeldoorn delen samen hun verhaal.  
 • Superclub Madjoe uit Enkhuizen: Samen Sterker.

Alle artikelen in de rubriek ‘Superclub aan het woord’ vind je terug op de pagina 'voor clubs'.clubs

In de media  
Onze aanpak, professionaliseren via Superclubs, wordt steeds vaker door de media of lokale sportorganisaties opgepikt en uitgelicht. Hieronder vind je twee artikelen die in de afgelopen paar maanden zijn verschenen.

Onderaan de pagina 'Waarom professionaliseren' vind je een overzicht van artikelen over Professionaliseren die in de media zijn verschenen.

Paper 'Professionaliseren' voor gemeenten

De paper ‘Professionaliseren’ voor gemeenten is nu beschikbaar. Daarin informeren we hen over de gezamenlijke professionaliseringsslag die we maken en op welke manier Superclubs daar een rol in hebben. Deel de paper ‘Professionaliseren’ vooral ook met jouw gemeente.

In gesprek met één van onze accountmanagers?

Onze accountmanagers gaan graag met jouw vereniging in gesprek over hoe professionaliseren van meerwaarde kan zijn voor jouw vereniging. Wil je meer weten? Selecteer hiervoor jouw regio op de contactpagina en neem contact op met jouw accountmanager!