Onze club is van iedereen

Onze club is van iedereen

Gepubliceerd op 28 november 2023

Als volleybalsport staan we voor een inclusieve sport; sport waar geen ruimte is voor uitsluiting op welke grond dan ook. Iedereen is welkom bij onze 971 verenigingen door het hele land. Dat iedereen welkom is, is een mooi begin. Lukt het jouw club om iedereen zich thuis te laten voelen en onderdeel te laten voelen van je club?

Om een aantal voorbeelden te geven:

  • Hebben jullie leden die zich in een lastige financiële situatie bevinden? De contributie betalen is de 1e uitdaging, hoe gaat dat met bijkomende kosten als rijden naar de uitwedstrijden, een teamuitje, een teampot etc.?
  • Is op jullie website te vinden hoe jullie omgaan met genderdiverse personen bijvoorbeeld bij teamindelingen en kleedkamergebruik?
  • Communiceren jullie je beleid over welke sportkleding leden mogen dragen tijdens trainingen en wedstrijden zodat mensen met een goed gevoel kunnen dragen wat zij het prettigst vinden?
  • Zijn woorden als homo of mietje onderdeel van de manier waarop er binnen teams op elkaar wordt gereageerd en wordt daar binnen teams over gesproken?
  • Wordt er in de kantine alcohol geschonken op tijdstippen waarop jeugdwedstrijden plaats vinden? Heb je hier een bewuste keuze in gemaakt waarin verschillende perspectieven afgewogen zijn?

Om clubs te helpen om een mooie volgende stap te zetten om toe te werken naar een inclusieve sport zijn we vanaf november 2023 gestart met Onze club is van iedereen. Binnen dit project gaan sportbonden aan de slag met procesbegeleiding en is er concrete ondersteuning mogelijk voor sportclubs op het gebied van het thema diversiteit en inclusie. Zo krijg je binnen je club nog meer oog voor drempels die mensen kunnen ervaren en handvatten hoe je kunt zorgen dat je club echt een plek wordt en blijft voor iedereen.

Aanpak & ondersteuning

Via het trainingsprogramma voor clubs kunnen we jou helpen om te leren omgaan met diversiteit en inclusie. Dit programma is gericht op bewustwording binnen de sportclub, op het gezamenlijk bepalen en handhaven van de norm “Hoe gaan we met elkaar om?” en op het concreet helpen van bestuurders, trainer-coaches en scheidsrechters hoe dit in de praktijk invulling te geven. Als club doorloop je een aantal stappen op basis van een specifieke behoefte en de huidige situatie. Elke club begint met een intake door een procesbegeleider die jouw club gaat helpen. Daarna zijn er diverse ondersteuningsmogelijkheden die passen bij jouw situatie.

Zet inclusie en diversiteit op de agenda!

Is inclusie en diversiteit binnen jouw vereniging een thema waar over gesproken wordt? Via deze weg roepen we iedereen op om het thema voor de agenda van het bestuur binnen jouw club aan te dragen. Als er hulp of ondersteuning bij nodig is, met alle plezier! Je kunt hiervoor contact opnemen met Maaike Rouw.

Binnenkort kun je je inschrijven voor ons eerste webinar over dit programma waarin we ook de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn verder toelichten. Nu vast aan de slag met inclusie en diversiteit op jouw club? Bezoek de thema-pagina in ons kenniscentrum en maak je interesse voor de ondersteuningsmogelijkheden in 2024 alvast kenbaar bij Maaike Rouw.