Bondsraadvergadering op zaterdag 22 juni
Bondsraad

Bondsraadvergadering op zaterdag 22 juni

Gepubliceerd op 30 mei 2024

Op zaterdag 22 juni houdt de Bondsraad de halfjaarlijkse vergadering. Het hoogste besluitvormende orgaan van de Nevobo zal zich ook ditmaal buigen over diverse onderwerpen die de volleybalsport raken. De agenda en stukken zijn inmiddels gepubliceerd. In dit artikel lichten we enkele belangrijke agendapunten toe.

Vernieuwing VOG beleid: 4’s voor veiligheid centraal

Uit een eerder uitgevoerde Evaluatie Governance kwam de aanbeveling om het beleid voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vernieuwen en uit te breiden, met als doel een veiligere omgeving te creëren. Tegelijkertijd hebben initiatieven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeenten en de sportsector geleid tot de ontwikkeling van basiseisen voor sociale veiligheid, de zogeheten 4 V’s voor veiligheid. Deze zijn vanaf najaar 2023 landelijk gepromoot via een sportbrede campagne.

Het herziene beleidsvoorstel dat aan de Bondsraad wordt voorgelegd, specificeert de stappen die Nevobo wil nemen om te voldoen aan de '4 V’s voor veiligheid'. Daarnaast wordt er dringend verzocht aan alle clubs om vanaf 1 januari 2025 eveneens te voldoen aan deze 4 V’s: 

  • Verenigingsbrede gedragscode 
  • Vertrouwenscontactpersoon (VCP) op de club 
  • Verklaring Omtrent het Gedrag voor kaderleden 
  • Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Hiermee nemen zowel verenigingsbestuurders als de Nevobo hun verantwoordelijkheid om een basis te leggen voor een sociaal veilige sportomgeving waarin iedereen zich thuis voelt, sportplezier centraal staat en waar geen ruimte is voor agressie, (seksuele) intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Implementatie Blauwdruk Grensoverschrijdend Gedrag

Bij de inspanningen om een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen past ook de voorgestelde implementatie van de Blauwdruk Grensoverschrijdend Gedrag (GOG) in het reglement Strafzaken. NOC*NSF heeft in 2023 bepaald dat alle sportbonden uiterlijk in 2024 de Blauwdruk Grensoverschrijdend Gedrag (GOG) moeten opnemen in hun algemeen tuchtrecht. Het betreft hier grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie etc. Dit is samengevat in een normenkader waarin beschreven staat hoe we binnen de sport met elkaar om horen te gaan. Dit normenkader is eveneens door NOC*NSF opgesteld en als bijlage bij de Bondsraadstukken te vinden. Het betreft dus expliciet geen grensoverschrijdend gedrag met een seksuele connotatie. Daarvoor is de Nevobo, evenals voor matchfixing en doping, aangesloten bij het ISR. 

Stappen voorwaarts met de BeNe League

De Belgische Volleybal Liga en de Coöperatie Eredivisie Volleybal Nederland (CEVN) hebben in overleg en akkoord met de beide nationale federaties Volley Belgium en Nevobo een nieuw initiatief aangekondigd: de BeNe Conference en BeNe Cup. Deze competitie en het spectaculaire Cup evenement markeren een nieuw tijdperk in het volleybal van de Lage Landen. De Bondsraad wordt meegenomen in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen de Eredivisie waarbij de BeNe League als aanjager fungeert. Tevens wordt ingezoomd op de plannen om dit verder uit te bouwen.

Tussenrapportage onderzoek genderbeleid en competitie

Binnen de Nevobo loopt momenteel een onderzoek naar het genderbeleid binnen de volleybalcompetities. Dit onderzoek richt zich op aspecten zoals dispensatie voor jongens die deelnemen aan meidencompetities, vrouwen in herencompetities en gemengde teams in alle regio’s en op alle niveaus. In april hebben we een enquête verstuurd naar alle verenigingen om hun mening over het huidige beleid te peilen. We zijn blij met de hoge respons van 25%. De resultaten worden in samenhang met historische context, maatschappelijke ontwikkelingen en vergelijkbaar beleid elders gebruikt om een toekomstgericht voorstel te ontwikkelen. De Bondsraad wordt geïnformeerd over de bevindingen en voorstellen in relatie tot het beleid en het proces om deze voorstellen in het najaar verder te toetsen.

Terugblik werkconferentie jeugdvolleybal 1 juni

Op 1 juni komen we met 220 volleyballiefhebbers bij elkaar op Papendal voor het Nationaal Volleybalcongres ‘Groeien met jeugd’ - powered by Rabobank. In de middag vindt een werksessie plaats met leden van de Bondsraad, het Bondsbestuur en de Directie, gericht op jeugdvolleybal. Tijdens de Bondsraad blikken we met elkaar terug op deze werksessie. 

Via onderstaande button zijn alle stukken voor de komende vergadering inzichtelijk.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen voor een van de Bondsraadsleden? Op deze pagina vind je hun contactgegevens.