Spelregels zijn onmisbaar om een wedstrijd eerlijk en sportief te laten verlopen. Als iedereen de regels kent en opvolgt, wordt iedere volleybalwedstrijd sportiever en dus leuker. Als official dien je bij uitstek alle regels te kennen en ervoor te zorgen dat deze tijdens de wedstrijd op de juiste manier worden nageleefd. Op deze pagina vind je de actuele spelregels en reglementen/handleidingen voor scheidsrechters, per discipline en per speelniveau. 

Vernieuwde opzet spelregeltoetsen

De spelregeltoets is een jaarlijkse verplichting voor (nationale) officials. Het behalen van de toets is één van de voorwaarden om aankomend seizoen toegelaten te worden tot de officialgroep op het niveau van je eigen licentie.  

Waarom is de spelregeltoets belangrijk?
1. Je spelregelkennis wordt opgefrist. Daarbij word je gemotiveerd en gestimuleerd om het spelregelboek door te nemen.  
2. Het is een moment om stil te staan bij spelregelwijzigingen. Door daar extra focus op te leggen, zorgen we samen dat alle officials hetzelfde beeld krijgen over de aangepaste regels. En daardoor zal iedereen de regels op dezelfde manier toepassen in de praktijk.
3. Onderwerpen waarop je in de vorige editie van de toets slecht(er) hebt gescoord, krijgen in de nieuwe editie opnieuw aandacht, omdat je deze gaat herhalen.
4. Het is een mooie kans om met actuele onderwerpen uit het afgelopen seizoen aan de slag te gaan.

Deze vier uitgangspunten hebben één overkoepelend doel, namelijk: alle officials krijgen dezelfde visie mee, zodat de interpretatie en toepassing van een spelregel zoveel mogelijk gelijk wordt en blijft.  

We gaan voor een nóg hogere kwaliteit van de arbitrage en daarom is de opzet van de spelregeltoetsen in 2023 wat aangepast. In de pdf hieronder lees je wat dat in de praktijk betekent voor de verschillende niveaus.  

Spelregels

Op deze pagina kun je de spelregels voor alle disciplines en categorieën vinden.

Startbijeenkomsten

Voor aanvang van ieder nieuw seizoen worden startbijeenkomsten voor officials in de Eredivisie t/m Promotieklasse, indoor en beachvolleybal, georganiseerd.

Tijdens die bijeenkomsten worden aanwezige scheidsrechters, officials en kader bijgepraat over het beleid en eventuele wijzigingen in spelregels en/of arbitragezaken. Bekijk hieronder de presentaties van 2023.

Presentaties startbijeenkomsten officials 2023

Gedragscode

Download hieronder de gedragscode voor Nevobo officials.

Strafzaken

Van een strafzaak is sprake wanneer een speler ontoelaatbaar gedrag vertoont voor, tijdens of na een wedstrijd. Net als de administratieve beroepszaken, worden ook de strafzaken door de strafkamer behandeld.

De procedures die bij een strafzaak worden gevolgd, vind je in het reglement Strafzaken. Ben je als official betrokken bij een strafzaak (na een rode of gele kaart bijvoorbeeld), dan dien je binnen 3x 24 uur dit rapport in te vullen en te mailen naar tucht@nevobo.nl. 

Statuten en reglementen

Voor de wedstrijdsport is het Wedstrijdreglement opgesteld met bijbehorende richtlijnen, leidraden en publicaties. Deze dienen altijd in samenhang te worden geraadpleegd en nageleefd. Er zijn verschillen tussen de nationale en regionale competities en toernooien. Wanneer er geen document expliciet voor een regio is aangegeven, is het document landelijk van toepassing.

Ook zijn er reglementen opgesteld op het gebied van strafzaken, vrijwilligerszaken, ongewenst gedrag en opleidingen. Het Dopingreglement tenslotte is in overeenstemming met alle sporten die bij NOC*NSF zijn aangesloten. Klik hier voor alle documenten. 

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met onze collega’s van de afdeling

Arbitrage

Bijgewerkt op